Truy cập hiện tại

Đang có 48 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

HĐND huyện Phú Tân tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường)

(TGAG)- Sáng 25/5, HĐND huyện Phú Tân khóa XI (nhiệm kỳ 2016 - 2021) tổ chức kỳ họp thứ 11 (bất thường) để tiến hành xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương thuộc thẩm quyền của HĐND huyện khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 và một số vấn đề khác có liên quan, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tiếp tục cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Ông Lâm Phước Trung - TUV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì.

Tại kỳ họp, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch huyện thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND huyện thông qua tóm tắt các tờ trình và dự thảo Nghị quyết về thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm, giai đoạn 2021 - 2025 (nguồn vốn ngân sách huyện quản lý); thông qua giao thẩm quyền cho UBND huyện quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương do cấp huyện quản lý; phê chuẩn sử dụng nguồn kết dư ngân sách năm 2019 cho các nhiệm vụ tiếp tục chi năm 2020.

Theo chương trình, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện báo cáo thẩm tra về kết quả thẩm tra các báo cáo và tờ trình thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội.
Hải Nhu
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17560664