Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Chủ tịch nước thăm và làm việc tại An Giang
31-01-2015 | 11:52    (lượt xem:1579)

Ngày 28/1, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đoàn công tác Trung ương đã thăm và kiểm tra tình hình phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, đặc biệt là tình hình chuyển dịch cơ cấu nông nghiệp, tình hình sản xuất, đời sống nhân dân tuyến biên giới tại An Giang.
Chăm lo thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh
22-01-2015 | 22:27    (lượt xem:3246)

(TGAG)- Vấn đề dân tộc và đại đoàn kết dân tộc có một vị trí chiến lược trong sự nghiệp cách mạng. Đảng ta khẳng định: “Vấn đề dân tộc và đoàn kết dân tộc là vấn đề chiến lược, cơ bản, lâu dài, đồng thời cũng là vấn đề cấp bách hiện nay của cách mạng Việt Nam. 
 
Cải cách hành chính ở An Giang - một năm nhìn lại
18-01-2015 | 19:08    (lượt xem:3152)

(TGAG)- Cải cách hành chính được Đảng và Nhà nước xác định là nội dung trọng tâm trong ba đột phá của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2011 - 2020 của đất nước, thông qua tiến trình cải cách nền hành chính Nhà nước để từng bước hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở nước ta, xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, hiện đại và thông suốt.

Kinh tế An Giang 2014 và triển vọng 2015
18-01-2015 | 07:00    (lượt xem:4831)

(TGAG)- Năm 2014, kinh tế thế giới phục hồi chậm, xung đột chính trị xảy ra nhiều nơi... Trong nước, với sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực...

Để du lịch An Giang trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
30-12-2014 | 13:20    (lượt xem:4728)

Những năm gần đây, An Giang đã có nhiều cố gắng, nỗ lực phát triển nhằm đưa ngành du lịch tỉnh nhà trở thành một trong những điểm đến quan trọng của khách du lịch trong và ngoài nước. Đặc biệt từ khi Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ra đời đã tạo thêm thêm động lực cho ngành du lịch An Giang; trong đó, việc hoàn thành các chương trình, kế hoạch, đề án, dự án, quy hoạch tổng thể phát triển du lịch An Giang đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 là cơ sở quan trọng để các cấp, các ngành trong tỉnh xúc tiến, quảng bá và tập trung đầu tư phát triển du lịch, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, trọng điểm của tỉnh.

Bước phát triển mới của thành phố trẻ
30-12-2014 | 09:57    (lượt xem:2842)

Ngày 19/7/2013, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị quyết số 86/NQ-CP về việc thành lập thành phố Châu Đốc thuộc tỉnh An Giang trên cơ sở toàn bộ 10.529,05 héc ta diện tích tự nhiên, 157.248 nhân khẩu và 07 đơn vị hành chính cấp xã của thị xã Châu Đốc. Đây không chỉ là sự kiện chính trị quan trọng mà còn là niềm vui to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Châu Đốc.

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 tỉnh An Giang
30-12-2014 | 09:55    (lượt xem:5249)

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Nhìn chung, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: giá cả hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá ở mức thấp; sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm; sức mua thị trường giảm; tình hình thiên tai giông lốc, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp... ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17510146