Truy cập hiện tại

Đang có 101 khách và không thành viên đang online

Tin trong tỉnh

Tổng quan tình hình kinh tế - xã hội năm 2014 tỉnh An Giang
30-12-2014 | 09:55    (lượt xem:5226)

Năm 2014 là năm thứ 4 thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2011 - 2015. Nhìn chung, trong điều kiện còn gặp nhiều khó khăn, thách thức như: giá cả hai mặt hàng chủ lực của tỉnh là lúa và cá ở mức thấp; sản xuất công nghiệp tăng trưởng chậm; sức mua thị trường giảm; tình hình thiên tai giông lốc, sạt lở bờ sông diễn biến phức tạp... ảnh hưởng đến đời sống người dân.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787