Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo

(TGAG)- Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu các ban, cơ quan, cấp ủy, tổ chức đảng tập trung thực hiện tốt việc quán triệt, nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng.

Ngày 13/12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) cho hơn 200 cán bộ lãnh đạo các tỉnh ủy, thành ủy các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2019.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Công nghệ thông tin đang phát triển với tốc độ vũ bão và có vai trò quan trọng trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội. Tại Việt Nam, công nghệ thông tin phát triển với những thành tựu ấn tượng, trở thành một ngành kinh tế kỹ thuật đóng góp ngày càng to lớn cho sự phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Trong những năm qua, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến sự phát triển của khoa học công nghệ nói chung và công nghệ thông tin nói riêng, nhất là trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng cho rằng: Thực tiễn cũng cho thấy việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hệ thống chính trị nói chung, trong các cơ quan Đảng nói riêng còn không ít khó khăn, hạn chế. Do đó, trong thời gian tới, các cơ quan Đảng cần tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin.

Để nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo công nghệ thông tin cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng đạt được hiệu quả, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các đại biểu nghiên cứu kỹ các nội dung chuyên đề, từ đó có nhận thức sâu sắc hơn về tính chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của công nghệ thông tin trong giai đoạn hiện nay. Từ việc tiếp thu các chuyên đề tại hội nghị, mỗi cán bộ lãnh đạo liên hệ với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị, xác định nhiệm vụ lãnh đạo, chỉ đạo chương trình công nghệ thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy và của tổ chức đảng.

Ngay sau Hội nghị, đồng chí Lê Mạnh Hùng yêu cầu các ban, cơ quan, cấp ủy, tổ chức đảng phải chủ động, nhanh chóng, tập trung thực hiện tốt việc quán triệt nâng cao nhận thức về vai trò của ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Đảng; các địa phương bố trí đủ kinh phí để thực hiện các nội dung đã xác định trong kế hoạch triển khai Chương trình 260; nâng cao hạ tầng  kỹ thuật và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; ban hành văn bản để quản lý, vận hành khai thác hệ thống mạng máy tính, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, phần mềm ứng dụng.

Bên cạnh đó, trong quá trình tổ chức ứng dụng, triển khai công nghệ thông tin tại cơ quan, địa phương, đơn vị, các cấp ủy đảng cần chú trọng, quan tâm việc đánh giá, tổng hợp những đề xuất, kiến nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Bí thư trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện.

Tại Hội nghị, đại biểu tập trung làm rõ một số vấn đề như: Lãnh đạo, chỉ đạo quản lý công tác tin học hóa hoạt động của các cơ quan Đảng và giải pháp thực hiện; Vấn đề bảo đảm an toàn thông tin trong hoạt động của các ban, cơ quan Đảng hiện nay – một số kiến nghị; Chia sẻ kinh nghiệm triển khai ứng dụng công nghệ thông tin ở địa phương.

Các đại biểu chia sẻ về tác động của mạng xã hội đối với cơ quan Đảng, Nhà nước và ứng xử của cán bộ, đảng viên trên mạng xã hội; mạng xã hội VCNET, phần mềm họp không giấy Ecabinet.../.
 
Hoàng Mẫn
(Nguồn: ĐCSVN)

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21826979