Truy cập hiện tại

Đang có 55 khách và không thành viên đang online

Các tỉnh Tây Nam bộ phấn đấu hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

Ngày 24/7, tại Vĩnh Long, cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tổ chức sơ kết giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2015.

Nhân dịp này, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã trao Cờ thi đua của Chính phủ cho 2 tỉnh An Giang và Hậu Giang - đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2014; trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tỉnh Bạc Liêu - đơn vị có thành tích trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.


Đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo Tây Nam bộ trao tặng cờ thi đua cho các tỉnh An Giang và Hậu Giang, đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ năm 2014.

Từ nay đến cuối năm, các tỉnh Tây Nam bộ tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả 9 nhóm giải pháp chủ yếu của Chính phủ về chỉ đạo điều hành, thực hiện và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2015, trong đó tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững và đạt tốc độ tăng trưởng cao. Các tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả các tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 mặt; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính công, xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, tạo bước đột phá trong khâu quản lý hành chính nhà nước; phấn đấu trong năm 2015 các tỉnh hoàn thành khen thưởng tổng kết thành tích kháng chiến và xét đề nghị phong, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà Mẹ Việt Nam anh hùng". Cụm thi đua các tỉnh Tây Nam bộ tập trung đẩy mạnh các phong trào thi đua có tính đột phá phù hợp với tình hình thực tế của mỗi địa phương, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2015.

6 tháng qua, 12 tỉnh khu vực Tây Nam bộ đã có nhiều cố gắng trong việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại địa phương. Nhiều chỉ tiêu quan trọng được thực hiện đạt trên 45% kế hoạch năm như: tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 7,34%; thu ngân sách 26.409 tỷ đồng, bình quân đạt 60% kế hoạch năm; kim ngạch xuất khẩu đạt 4.359 triệu USD, bình quân đạt 42,2%...Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện nhanh, đồng bộ và có hiệu quả; hệ thống chính trị được kiện toàn và nâng cao năng lực hoạt động.

Các tỉnh trong cụm tổ chức triển khai thực hiện khá đồng bộ Nghị quyết số 01 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 như: tiết kiệm 20% chi thường xuyên; đảm bảo an sinh xã hội với nhiều chính sách hỗ trợ vốn, giải quyết việc làm cho người lao động, chăm lo cho người nghèo, giải quyết kịp thời các chế độ quy định về trợ cấp cho đối tượng chính sách, người có công...; tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác bình ổn giá, cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam"./.
Tin: TTXVN

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
36297047