Truy cập hiện tại

Đang có 192 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Bộ Công an: Sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”

(TGAG)- Sáng 23/4/2019, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Ban Chỉ đạo Cuộc vận động dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại điểm cầu An Giang, Đại tá Lâm Minh Hồng, Đại tá Lâm Thành Sol, Phó Giám đốc Công an tỉnh dự và chủ trì  và thủ trưởng Công an các đơn vị, địa phương, Bộ phận giúp việc Ban chỉ đạo Cuộc vận động của Công an tỉnh, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội phụ nữ Công an tỉnh tham dự.


Các đại  biểu tham dự tại điểm cầu An Giang

Sau 02 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, Công an các đơn vị, địa phương đã xác định việc tổ chức triển khai thực hiện là cần thiết, kịp thời, thiết thực, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. Qua 02 năm thực hiện Cuộc vận động, đã đạt được nhiều kết quả nổi bật, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, sâu sắc từ nhận thức đến hành động của cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị và toàn thể CBCS trong lực lượng CAND. Công an các đơn vị, địa phương xác định việc tổ chức thực hiện Cuộc vận động là cần thiết, kịp thời, thiết thực và tích cực hưởng ứng với nhiều nội dung, biện pháp phong phú… qua đó góp phần bồi dưỡng, xây dựng bản lĩnh chính trị, nâng cao tinh thần, trách nhiệm tận tụy, ý thức tu dưỡng, rèn luyện của CBCS và xuất hiện những mô hình hay, cách làm hiệu quả gắn liền với thực tế của từng đơn vị, địa phương; đồng thời cũng xuất hiện nhiều gương người tốt việc tốt, hành động nghĩa cử cao đẹp, gương dũng cảm trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, tham gia giữ gìn an ninh, trật tự, được nhân dân ghi nhận, đồng tình ủng hộ và đánh giá cao…

Tại An Giang, Cuộc vận động thật sự là đợt sinh hoạt chính trị, chỉnh huấn, chỉnh quân trong toàn lực lượng Công an tỉnh (kể cả Công an xã, thị trấn), được các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, quần chúng nhân dân quan tâm ủng hộ, đánh giá cao. Qua đó tạo sự chuyển biến rõ nét trong công tác xây dựng lực lượng Công an tỉnh nhà: hầu hết cấp ủy, lãnh đạo Công an các cấp và đa số cán bộ, chiến sỹ có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động trong việc chấp hành điều lệnh, quy trình, quy chế công tác; quan hệ giao tiếp ứng xử, tinh thần trách nhiệm trong công việc, ý thức phục vụ nhân dân được nâng lên; thái độ ứng xử của cán bộ, chiến sỹ thường xuyên tiếp xúc với nhân dân được chấn chỉnh. Hiệu quả công tác chiến đấu ngày càng được nâng cao, nhiều tập thể, cá nhân dũng cảm, mưu trí tận tụy trong công việc, liêm khiết không nhận hối lộ; thực hiện tốt công tác cải cách hành chính nhằm giảm phiền hà, giảm thời gian, giảm thủ tục, giảm chi phí phục vụ nhân dân... được các cấp, các ngành và quần chúng nhân dân khen ngợi, biểu dương.


Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương đã tham luận để đánh giá về ưu điểm, hạn chế và nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện Cuộc vận động ở cơ sở. Đồng thời, chỉ ra những mô hình hay, cách làm sáng tạo, thiết thực, phù hợp với thực tế; đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động trong thời gian tới...Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị Công an các đơn vị, địa phương cần đánh giá nghiêm túc những ưu điểm, hạn chế, tồn tại, xác định nguyên nhân, đề ra giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới. Bên cạnh đó, Thứ trưởng cũng  yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương chú trọng việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, “tự soi”, “tự sửa”, tự nhận diện, chủ động phòng ngừa suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Xác định trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, người lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, địa phương. Tăng cường kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị cơ sở.  Đồng thời lưu ý việc củng cố các mô hình hay xuất hiện thông qua Cuộc vận động trong 02 năm qua; tiếp tục tổ chức sinh hoạt chính trị, hội thảo, tọa đàm, tập huấn, nói chuyện chuyên đề; lắng nghe ý kiến của nhân dân; xây dựng, hoàn thiện các tiêu chí về phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ; đẩy mạnh cải cách hành chính...

Tiến Tầm


Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
15164783