Truy cập hiện tại

Đang có 29 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Quốc hội thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019

(TGAG)- Ngày 08/6/2018, tiếp tục chương trình làm việc, Quốc hội họp toàn thể ở Hội trường để thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi) và Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018.

Phiên họp do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.  Ông Võ Trọng Việt, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội trình bày báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi).


Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi), Quốc hội đã biểu quyết thông qua Điều 15 và Điều 24 lần lượt với đại biểu Quốc hội tán thành là 87,47% và 89,12%. Quốc hội biểu quyết toàn bộ dự thảo Luật Quốc phòng (sửa đổi) với 7 chương và 40 điều với kết quả biểu quyết đại biểu Quốc hội tán thành 88,3%. Như vậy, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Quốc phòng (sửa đổi).

Buổi chiều cùng ngày, Quốc hội cũng đã thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 với kết quả biểu quyết đại biểu Quốc hội tán thành là 87,47%. Theo đó, Quốc hội sẽ thông qua 15 dự án Luật và một Nghị quyết vào năm 2019./.

Nguyễn Linh
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10230950