Truy cập hiện tại

Đang có 23 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Thẩm tra nội dung các tờ trình chuẩn bị Kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang

(TUAG)- Sáng nay 16/3, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh An Giang tổ chức cuộc họp thẩm tra nội dung các tờ trình, dự thảo, nghị quyết; báo cáo thẩm tra của Ban để trình tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự cuộc họp có bà Đinh Thị Việt Huỳnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Phước, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; bà Đặng Thị Hoa Rây, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên; lãnh đạo các Ban HĐND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.


Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Y tế trình bày Tờ trình số 152/TTr-UBND, ngày 03/3/2023 của UBND tỉnh An Giang dự thảo nghị quyết ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành nghị quyết ban hành Quy định mức chi thực hiện Chương trình mục tiêu y tế - dân số trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2022 - 2025. Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo trình bày Tờ trình ban hành nghị quyết về Quy định mức hỗ trợ cho cơ sở giáo dục mầm non độc lập, giáo viên mầm non, trẻ em mầm non thuộc loại hình dân lập, tư thục ở địa bàn có khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang; Tờ trình ban hành nghị quyết về Quy định nội dung, mức chi thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021 - 2030” trên địa bàn tỉnh An Giang.

Các Tờ trình, dự thảo, nghị quyết đã được các đại biểu thảo luận, góp ý kiến, thống nhất nội dung và sẽ được trình tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) HĐND tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 31/3/2023.

Bích Vân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32566801