Truy cập hiện tại

Đang có 116 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội

(TUAG)- Trong những năm qua, công tác xã hội hóa luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm đẩy mạnh thực hiện nhằm huy động mọi nguồn lực toàn xã hội để chăm lo đời sống cho Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.

Những tháng đầu năm 2021, dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp và nguy hiểm hơn, đặc biệt là đợt bùng phát lần thứ 3, lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế và mọi mặt đời sống của Việt Nam nói chung và tỉnh An Giang nói riêng. Tuy nhiên, dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận, các tổ chức thành viên và các sở ngành, công tác tổ chức thực hiện của cấp ủy và chính quyền các cấp, hoạt động xã hội hóa trong lĩnh vực an sinh và phúc lợi xã hội đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định đời sống của người dân, ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.Bằng nhiều cách làm hay, sáng tạo, nhiều mô hình thiết thực, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) các cấp trong tỉnh đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, huy động mọi nguồn lực thực hiện tốt công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Tính đến tháng 6 năm 2021, Ban Vận động Quỹ “Vì người nghèo” các cấp trong tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền được 121,4 tỷ đồng (nhận tiền mặt được 47,85 tỷ đồng) để chăm lo cho công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh; chăm lo Tết Tân Sửu cho người nghèo, toàn tỉnh đã vận động trên 134.384 phần quà Tết (trong đó cấp tỉnh đã vận động, tiếp nhận và phân bổ về cho các địa phương được 20.830 phần trị giá 8,3 tỷ đồng) tặng các hộ nghèo, cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn và gia đình chính sách nhân dịp Tết cổ truyền Tân Sửu 2021 với tổng giá trị trên 45,9 tỷ đồng. Song song đó, Ban Cứu trợ tỉnh đã tiếp nhận tiền và hiện vật quy tiền trên 25 tỷ đồng từ các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài tỉnh ủng hộ cho Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh để hỗ trợ cho các khu cách ly, các chốt biên phòng làm nhiệm vụ kiểm soát trên tuyến biên giới, người dân khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, các trường hợp rủi ro khi thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là vận động và hỗ trợ cho ngành y tế mua sắm hóa chất, test xét nghiệm PCR, một số trang thiết bị vật tư y tế, phương tiện phòng hộ phục vụ trong công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa nhằm nâng cao hiệu quả công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, giảm nghèo bền vững và tỷ lệ hộ cận nghèo giảm, nâng cao đời sống dân sinh ở vùng sâu, vùng biên giới, vùng dân tộc thiểu số, nâng mức độ hỗ trợ đối với nhóm đối tượng yếu thế, đồng thời huy động mạnh mẽ sự tham gia của cộng đồng, nâng cao nhận thức, ý nghĩa, vai trò về công tác an sinh xã hội trong cán bộ, đảng viên, tổ chức, doanh nghiệp và người dân, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 06-CT/TU về việc tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang, theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục xác định công tác chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xã hội hóa chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Để kịp thời triển khai Chỉ thị số 06-CT/TU sớm đi vào thực tiễn cuộc sống, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có văn bản đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị, thành phố chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu cấp ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 06-CT/TU phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương; lãnh đạo hệ thống chính trị tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục đích, ý nghĩa của công tác an sinh xã hội và phúc lợi xã hội. Đồng thời phối hợp với các tổ chức thành viên chú trọng đổi mới nội dung, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, kêu gọi rộng rãi trong giới doanh nghiệp, nhà hảo tâm, mạnh thường quân, Nhân dân trong và ngoài tỉnh nêu cao tinh thần nhân ái, tích cực tham gia đóng góp nguồn lực để cùng với Nhà nước làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân. Bên cạnh đó cần nghiên cứu, đề xuất các ngành có liên quan tăng cường nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ các lĩnh vực đời sống xã hội và tạo điều kiện để Nhân dân nâng cao khả năng tự bảo đảm các điều kiện sống tốt hơn. Từ đó, phát huy tốt vai trò chủ trì, hiệp thương của MTTQ các cấp với các tổ chức thành viên phối hợp với các ngành trong công tác chăm lo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội nhằm thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững góp phần tạo động lực tăng trưởng kinh tế, thực hiện công bằng, tạo sự đồng thuận xã hội, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Chỉ thị số 06-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành, cùng các cấp ủy đảng tập trung chỉ đạo, sự quan tâm của chính quyền các cấp, các ngành, các hội đoàn thể… quyết liệt vào cuộc. Tin tưởng rằng, công tác tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh sẽ đạt được những kết quả thiết thực hơn nữa, thể hiện được tính nhân văn, nét văn hóa riêng của tỉnh An Giang trong thời gian qua, phát huy hơn nữa trong thời gian tới, tất cả hướng về cộng đồng, vì Nhân dân, góp phần xây dựng quê hương Chủ tịch Tôn Đức Thắng ngày càng giàu đẹp - văn minh.

NGUYỄN TIẾC HÙNG
UVBTVTU, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21861041