Truy cập hiện tại

Đang có 148 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình dự hội nghị tổng kết ngành Nội vụ

(TUAG)- Ngày 30/12, Bộ nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết 5 năm (giai đoạn 2016-2020) và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021 của ngành Nội vụ.Chủ trì hội nghị có các đồng chí: Trương Hòa Bình - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Lê Vĩnh Tân - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương, Thứ trưởng Bộ Nội vụ. Hội nghị có sự tham gia của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương. Tại điểm cầu An Giang có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư chủ trì.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân cho biết, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, ngành Nội vụ luôn xác định nhiệm vụ trọng tâm của từng năm, từ đó cụ thể hóa bằng Chương trình công tác, xây dựng lộ trình thực hiện các nhiệm vụ được giao. Ngành Nội vụ đẩy mạnh phân cấp, ủy quyền cho các bộ, ngành và địa phương thực hiện nhiều nội dung, bước đầu đạt được kết quả tích cực, thúc đẩy tính độc lập, chịu trách nhiệm trong việc quyết định và tổ chức thực hiện của các cơ quan, đơn vị.

Công tác sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương được thực hiện quyết liệt, nổi bật là việc hoàn thành sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; sắp xếp thôn, tổ dân phố; việc phân định địa giới hành chính các địa phương do lịch sử để lại. Việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cũng được thực hiện đồng thời với sắp xếp bộ máy hành chính nhà nước, tạo được sự đồng thuận cao trong hệ thống chính trị.

Toàn ngành đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã; hoàn thành vượt mục tiêu Bộ Chính trị giao về tinh giản biên chế. Theo đó, bộ máy tại các bộ, ngành Trung ương giảm 12 vụ và tương đương; cục và tương đương tăng 7 tổ chức; tổng cục và tương đương tăng 2 tổ chức (không tính Bộ Công an và Bộ Quốc phòng).

Giai đoạn năm 2015 – 2020, cả nước đã tinh giản được 67.218 người từ Trung ương đến các địa phương.

Về sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập, Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà cho biết, số đơn vị sự nghiệp công lập thuộc bộ, ngành giảm 10 tổ chức; thuộc tổng cục và tổ chức tương đương tổng cục tăng 6 tổ chức; thuộc các cơ quan thuộc Chính phủ giảm 24 tổ chức. Ở địa phương, số đơn vị sự nghiệp công lập giảm 3.819 đơn vị (giảm 7,33%). Biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước năm 2021 là 247.344 biên chế, giảm 27.504 biên chế (tương ứng giảm 10,01% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Biên chế sự nghiệp năm 2021 là 1.783.174 người, giảm 242.703 biên chế (tương ứng giảm 11,98% so với năm 2015), vượt mục tiêu giảm tối thiểu 10% theo Nghị quyết của Đảng. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã và số người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố hiện nay là 1.031.851 người, giảm 147.290 người (tương ứng 12,49% so với năm 2015).Theo Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, giai đoạn 2016 - 2020, công tác tổ chức bộ máy và thực hiện tinh giản biên chế đã đạt nhiều kết quả nổi bật, được Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng ghi nhận, đánh giá cao, đảm bảo yêu cầu theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối cấp trung gian và từng bước khắc phục những bất cập, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ, vượt mục tiêu đề ra.

Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW khóa XII vẫn còn một số nội dung chưa đạt yêu cầu. Kết quả thực hiện chính sách tinh giản biên chế chưa thực sự gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW mà mới chỉ tập trung vào việc giảm số lượng người hưởng lương từ ngân sách nhà nước.

Năm 2021, Bộ Nội vụ đề ra phương châm hành động của năm là “kỷ cương, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả”, theo đó, chỉ đạo, tổ chức tốt công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo phân công của Hội đồng bầu cử Quốc gia. Bộ chỉ đạo, hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập theo các quy định của Chính phủ và phù hợp với cơ cấu tổ chức của Chính phủ khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình biểu dương và đánh giá cao kết quả ngành Nội vụ đạt được trong giai đoạn 2016-2020, đồng thời đề nghị thời gian tới, ngành Nội vụ cần tập trung quán triệt, triển khai thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII, đẩy mạnh tuyền thông, hướng dẫn dẫn việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách về tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách; tham mưu sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản quy định về công tác cán bộ bảo đảm đồng bộ, liên thông giữa hệ thống văn bản của Đảng với các quy định pháp luật. Triển khai các chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động theo Nghị quyết số 107 của Chính phủ.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình đề nghị tiếp tục kiện toàn, sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước. Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập phù hợp với tình hình mới. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là trách nhiệm nêu gương trong chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý những vi phạm trong thực thi nhiệm vụ đối với tập thể, cá nhân.

Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực phục vụ nhân dân và sự phát triển của đất nước; có cơ chế sàng lọc, thay thế kịp thời những người không đáp ứng được yêu cầu công việc và vi phạm kỷ luật, đạo đức công vụ.

Thiện Tâm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18094320