Truy cập hiện tại

Đang có 53 khách và không thành viên đang online

Tin trong nước

Lắng nghe bộ đội nói và nói cho bộ đội thấu hiểu

(TUAG)- Sinh hoạt đối thoại dân chủ là một hình thức dân chủ trực tiếp, nhằm phát huy quyền làm chủ của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị trên 3 lĩnh vực: Dân chủ về quân sự và chuyên môn; dân chủ về chính trị; dân chủ về kinh tế, đời sống. Lắng nghe bộ đội nói và nói cho bộ đội thấu hiểu, đó chính là phương châm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở mà Lữ đoàn 962 đã và đang thực hiện có hiệu quả trong nhiều năm qua.


Đại úy Đoàn Văn Chế, phó Tiểu đoàn trưởng, Tiểu đoàn 2 tham gia phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại

Để thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn Lữ đoàn có nhiều biện pháp thiết thực nâng cao ý thức trách nhiệm và khả năng thực hiện quyền dân chủ của cán bộ, chiến sĩ; đồng thời chủ động đổi mới cơ chế, phương pháp, hình thức trong thực hiện “3 dân chủ” trong quân đội với quan điểm: Phát huy dân chủ mọi mặt, tăng cường đối thoại với quần chúng, thực hiện công khai tiêu chuẩn, chế độ, kết hợp với việc nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quân nhân. Trung tá Trần Hồng Dân, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn cho biết: “Duy trì tốt nền nếp sinh hoạt đối thoại dân chủ giữa cấp trên với cấp dưới, chế độ sinh hoạt công khai kinh tế, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần; bố trí hòm thư góp ý tại các đơn vị để cán bộ, chiến sĩ kịp thời phản ánh tâm tư, nguyện vọng. Từ đó, việc thực hiện dân chủ ngày càng được mở rộng, chất lượng các mặt công tác, nền nếp xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, công tác hành chính quân sự có nhiều chuyển biến tiến bộ rõ rệt, mối đoàn kết thống nhất nội bộ được tăng cường, tình hình cơ quan, đơn vị luôn ổn định”.

Theo Trung sĩ Võ Văn Thắng, chiến sĩ Tàu 18-43-08, Đại đội 2, Tiểu đoàn 1, Lữ đoàn 962 phấn khởi cho biết: “Được sinh hoạt đối thoại dân chủ cơ sở, giúp chúng tôi tự tin mạnh dạn đề xuất trình bày các vấn đề còn thắc mắc kiến nghị của chúng tôi điều được chỉ huy các cấp lắng nghe, giải quyết hoặc giải thích rõ ràng. Ví dụ như vấn đề mang mặc quân phục trước đây nhiều đồng chí khi nhập ngũ vào đơn vị, kích cỡ quân tư trang chưa phù hợp, chúng tôi phải ra ngoài cắt, lên lai hoặc bóp lưng cho phù hợp vấn đề đi lại chỉnh sửa rất mất thời gian và tốn kém. Thấy được khó khăn của anh em chúng tôi chỉ huy đơn vị đã chỉ đạo Hội phụ nữ của Lữ đoàn thành lập tổ khâu, vá để tháo gỡ những khó khăn cho anh, em chúng tôi. Chúng tôi cảm thấy rất phấn khởi, từ đó quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao”.

Được trực tiếp chứng kiến một buổi sinh hoạt đối thoại giữa Thượng tá Lê Thanh Nhã, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn với các chiến sĩ mới nhập ngũ thuộc Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 962 mới thấy được không khí dân chủ, đoàn kết, thống nhất, chân tình, cởi mở trong buổi sinh hoạt. Thượng tá Lê Thanh Nhã, chủ động khơi gợi các vấn đề để các chiến sĩ đặt câu hỏi, đồng thời giải đáp thỏa đáng các ý kiến còn vướng mắt trong đơn vị. Vì vậy, khoảng cách giữa cấp trên với các chiến sĩ mới dần được thu hẹp khi buổi đối thoại đã đi vào chiều sâu, giúp các chiến sĩ mới thêm yên tâm, tự tin phấn đấu.

Chiến sĩ mới Lê Đan Huy, chiến sĩ Trung đội 5, Đại đội 2, Tiểu đoàn 3, Lữ đoàn 962 nêu ý kiến: “Thời gian huấn luyện chiến sĩ mới chúng tôi rất nhớ nhà, vừa qua được sự quan tâm của chỉ huy các cấp, trong thời gian huấn luyện chiến sĩ mới chúng tôi được nhà văn hóa Quân khu phục vụ cho xem phim màn ảnh rộng được 3 lần trên 3 tháng, chúng tôi đề nghị đơn vị tiếp tục quan tâm, đề xuất với nhà văn hóa Quân khu mỗi tháng cho bộ đội được xem phim 2 lần”. anh em trong đơn vị cảm thấy thoải mải về tư tưởng ra sức phấn đấu xây dựng đơn vị”. Đồng chí Chính ủy Lữ đoàn giải thích: “Theo tiêu chuẩn quy định, cán bộ, chiến sĩ 1 tháng xem phim màn ảnh rộng do nhà văn hóa Quân khu phục vụ và chỉ đạo Ban chỉ huy Tiểu đoàn 3 ngoài xem phim theo tiêu chuẩn, trong giờ nghỉ ngày nghỉ, sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần tổ chức chiếu phim thêm cho bộ đội xem”.


Chiến sỹ tham gia phát biểu ý kiến trong buổi đối thoại

Xác định việc thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở là khâu quan trọng giúp đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ, hằng năm, Đảng ủy Lữ đoàn và các tổ chức Đảng đều đưa nội dung phát huy tốt dân chủ vào nghị quyết thường kỳ để lãnh đạo thực hiện. Ngoài việc duy trì nghiêm nền nếp ngày chính trị văn hóa tinh thần, tùy theo tình hình cụ thể hằng tháng, cơ quan chính trị đều tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc về tư tưởng, đời sống và mối quan hệ “cán-binh”. Chỉ tính riêng trong năm 2020, Thượng tá Lê Thanh Nhã đã tổ chức nhiều lần đối thoại với cơ quan, đơn vị trực thuộc Lữ đoàn và nhiều lần đi cơ sở nắm tình hình. Mục đích của những lần gặp đó là động viên tư tưởng, củng cố trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ về ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội; nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ; chỉ ra cụ thể những mặt còn thiếu và yếu cho từng đối tượng, từ đó xác định hướng khắc phục, sửa chữa.

Thượng tá Lê Thanh Nhã khẳng định: “việc cán bộ cấp trên sâu sát, gần gũi cấp dưới làm cho cán bộ, chiến sĩ của Lữ đoàn đã thực sự “trải lòng” nói thật, nhất là việc xây dựng đơn vị; uy tín, trình độ năng lực đội ngũ cán bộ các cấp; nền nếp, chất lượng sinh hoạt ngày chính trị văn hóa tinh thần, việc phổ biến quán triệt và thực hiện các chế độ chính sách... giúp cho lãnh đạo, chỉ huy các cấp nắm chắc tâm tư nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ, sớm đề ra giải pháp về công tác tư tưởng”.

Với tinh thần dân chủ thực sự, dân chủ sâu rộng trong Lữ đoàn đã từng bước củng cố lòng tin, gắn trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi cán bộ, chiến sĩ trong xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh, cơ quan đơn vị vững mạnh toàn diện, góp phần giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị, gắn với việc thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Bài và ảnh: THÀNH TÂM
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
18119888