Truy cập hiện tại

Đang có 271 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Kết quả phiên họp lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh An Giang khóa X

(TGAG)- Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa X họp lần thứ nhất vào lúc 11 giờ, ngày 22 tháng 10 năm 2015, tại Hội trường Văn phòng Tỉnh ủy, nội dung gồm: bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bầu Bí thư, các Phó Bí thư; bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa X. Kết quả như sau:

1- Bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy: gồm 15 đồng chí (xếp theo ABC)

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thanh Bình

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

2

Vũ Thế Cường

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy

3

Hồ Việt Hiệp

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

4

Trần Thị Thanh Hương

Bí thư Thành ủy Long Xuyên

5

Lê Hồng Khâm

Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

6

Võ Anh Kiệt

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

7

Lưu Vĩnh Nguyên

Hiệu trưởng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

8

Lê Văn Nưng

Phó Chủ tịch UBND tỉnh

9

Lê Hoàng Phúc

Thiếu tướng, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh

10

Hồ Văn Răng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11

Phạm Thành Thái

Bí thư Thành ủy Châu Đốc

12

Nguyễn Văn Thạnh

Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy

13

Vương Bình Thạnh

Chủ tịch UBND tỉnh

14

Bùi Bé Tư

Thiếu tướng, Giám đốc Công an tỉnh

15

Võ Thị Ánh Xuân

Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, Bí thư Tỉnh ủy


2- Bầu Bí thư Tỉnh ủy: Đồng chí Võ Thị Ánh Xuân
3- Bầu các Phó Bí thư Tỉnh ủy:
    - Đồng chí Vương Bình Thạnh
    - Đồng chí Võ Anh Kiệt
4- Bầu Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: gồm 11 đồng chí (xếp theo ABC)
 

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

1

Trần Thị Kim Chung

Chánh Văn phòng

2

Trần Văn Gan

Phó trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy

3

Lâm Văn Hưng

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

4

Nguyễn Văn Ngoạt

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

5

Lê Bích Ngọc

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

6

Trần Văn Nhỏ

Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

7

Lê Bích Phượng

Trưởng phòng Nghiệp vụ 4

8

Nguyễn Tấn Rạng

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

9

Hồ Văn Răng

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

10

Võ Thị Siêu

Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

11

Võ Thanh Tráng

Chánh Thanh tra tỉnh


5- Bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy: đồng chí Hồ Văn Răng
6- Bầu Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra:
    - Đồng chí Trần Văn Nhỏ
    - Đồng chí Nguyễn Văn Ngoạt
    - Nguyễn Tấn Rạng

BAN BIÊN TẬP 
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21673441