Truy cập hiện tại

Đang có 289 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Phải tẩy sạch bệnh quan liêu
18-02-2021 | 10:00    (lượt xem:2855)

(TUAG)- Là tên một bài báo của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đăng trên Báo Cứu Quốc với bút danh XYZ. Bác viết: Nhiệm vụ của Chính quyền ta và Đoàn thể ta là phụng sự Nhân dân. Nghĩa là làm đày tớ cho Dân. Đã phụng sự Nhân dân, thì phải phụng sự cho ra trò. Nghĩa là việc gì lợi cho Dân, thì phải làm cho kỳ được. Việc gì hại cho Dân, thì phải hết sức tránh.
Tỉnh táo trước phương thức, thủ đoạn mạo danh lừa đảo qua mạng xã hội
15-01-2021 | 15:21    (lượt xem:1564)

(TUAG)- Thời gian qua, tình hình mạo danh, lừa đảo trên không gian mạng thông qua mạng xã hội, như: Facebook, Zalo... ngày càng tinh vi, phức tạp và đang có chiều hướng gia tăng về số vụ. Gần đây, xuất hiện tình trạng một số đối tượng đã tạo tài khoản mạo danh, sử dụng thông tin cá nhân, hình ảnh của các đồng chí lãnh đạo, người có uy tín trong tỉnh, nhằm thực hiện các hành vi lừa đảo, trục lợi cá nhân..., gây ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của lãnh đạo Đảng, nhà nước, chính quyền địa phương.
Xây dựng Nhà nước thật sự của Dân, do Dân, vì Dân
07-01-2021 | 14:45    (lượt xem:2433)

(TUAG)- Trong cuộc đấu tranh chống áp bức, bất công, Hồ Chí Minh khẳng định: Chúng ta đã hy sinh làm cách mệnh, thì nên làm cho đến nơi, nghĩa là làm sao cách mệnh rồi thì quyền giao cho dân chúng số nhiều, chớ để trong tay một bọn ít người. Thế mới khỏi hy sinh nhiều lần, thế dân chúng mới hạnh phúc.
Quyết liệt nhưng không hoảng sợ
28-12-2020 | 13:45    (lượt xem:1440)

(TUAG)- Những ngày nầy, người dân cả nước nói chung, tỉnh Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang nói riêng đặc biệt quan tâm đến ca bệnh COVID-19 mang số hiệu 1440 ngụ huyện Mang Thít đang là quả bom nổ chậm bất cứ lúc nào trong khi chờ đợi kết quả của hàng trăm ca lây nhiễm F1, F2. Tín hiệu đáng mừng ban đầu là tính đến sáng ngày 27/12/2020, đã có 13 trường hợp F1 có kết quả âm tính lần 1.
Phòng, chống tham nhũng phải tiến hành liên tục, không ngừng, không nghỉ
03-12-2020 | 14:26    (lượt xem:1332)

(TUAG)- Phòng, chống tham nhũng phải tiến hành liên tục, "không ngừng," "không nghỉ”. Điều này được Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh nhiều lần và kết quả năm 2020 tiếp tục khẳng định quyết tâm trên, cho thấy “nói đi đôi với làm”.
Nâng cao hơn nữa nhận thức, trách nhiệm về vị trí, vai trò của phụ nữ
01-11-2020 | 08:25    (lượt xem:1042)

(TUAG)- Trong mọi thời đại: Không ai có thể phủ nhận được vai trò của phụ nữ. Macxim Giocki khẳng định: “Không có mặt trời thì hoa không nở,… không có người mẹ thì nhà thơ và anh hùng đều không có”. Nhiều người dễ dàng đồng ý với tổng kết: “Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm”… Riêng nói đến người phụ nữ Việt Nam là nói đến tinh thần dũng cảm, lòng vị tha, đức hy sinh,
Bệnh giả dối
25-10-2020 | 14:59    (lượt xem:1880)

(TGAG)- Nếu không triệt tiêu được bệnh giả dối trong một bộ phận cán bộ, đảng viên thì đến một lúc nào đó, nó sẽ trở thành một thứ “vi rút” nguy hại có thể phát sinh, lây lan trong cấp ủy, cơ quan, đơn vị.
Thi đua là yêu nước!
25-10-2020 | 14:53    (lượt xem:1659)

(TGAG)- Ngay từ những  năm đầu Kháng chiến chống Pháp, Trung ương đã ra Chỉ thị phát động phong trào thi đua ái quốc, xác định “Mục đích… là làm sao cho kháng chiến mau thắng lợi, kiến thiết chóng thành công”. Tiếp theo ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”. Trong lời kêu gọi, Người nhấn mạnh: “Bổn phận của người Việt Nam, bất
Người làm báo là chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa
13-09-2020 | 15:30    (lượt xem:1175)

(TUAG)- Báo chí cách mạng Việt Nam luôn là lực lượng nòng cốt, giữ vai trò quan trọng trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, không ngừng trưởng thành vững mạnh về mọi mặt, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng. Trong những năm gần đây, Hội Nhà báo Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển. Hội đã thường xuyên tổ chức, động viên, khích lệ đội
Nền tảng tư tưởng bất di, bất dịch của cách mạng Việt Nam
01-09-2020 | 15:17    (lượt xem:2112)

(TUAG)- Từ khi ra đời đến nay, chủ nghĩa Mác - Lênin luôn đứng trước sự phê phán gay gắt từ nhiều phía. Gần đây các thế lực thù địch la lối rùm beng rằng chủ nghĩa Mác - Lênin đã lạc hậu, lỗi thời, sai lầm, ngoại lai, cáo chung… Chúng khác nhau về phương thức nhưng cực kỳ giống nhau ở mục đích bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin và chủ nghĩa xã hội (CNXH).
Tiếp tục đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh và bền vững!
25-08-2020 | 07:29    (lượt xem:1187)

(TGAG)- Tư tưởng “Đổi mới” được Chủ tịch Hồ Chí Minh đề cập từ rất sớm. Trong “Đường kách mệnh”, Người chỉ rõ: “Cách mệnh là phá cái cũ đổi ra cái mới, phá cái xấu đổi ra cái tốt”. Dự kiến công cuộc kiến thiết đất nước sau khi chống Mỹ thắng lợi,
Cần nắm vững các mối quan hệ lớn!
30-07-2020 | 13:13    (lượt xem:3761)

(TUAG)- Đại hội XIII có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đại hội diễn ra vào thời điểm toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta thực hiện thực hiện thắng lợi nhiều chủ trương, mục tiêu và nhiệm vụ được xác định trong Nghị quyết Đại hội XII của Đảng; trải qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh năm 1991, trong đó có 10 năm thực hiện Cương lĩnh (bổ sung,
Lời thề trước Đảng
23-07-2020 | 15:53    (lượt xem:2108)

(TGAG)- Dù thời gian đã đi qua trên 40 năm nhưng tôi vẫn nhớ cái ngày được giơ tay tuyên thệ 3 lần trước Đảng kỳ và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, khi được chi bộ kết nạp Đảng ở tuổi 18. Xúc động lắm. Tự hào lắm. Thời gian nầy được vào Đảng khi tuổi đời còn rất trẻ là niềm vinh dự quá lớn lao. Và để được giây phút trang trọng đọc lời thề trước Đảng là cả quá trình rèn luyện phấn đấu rất kỳ công.
Không được buông lỏng về văn hóa!
08-07-2020 | 08:52    (lượt xem:1446)

(TGAG)- Chuẩn bị đấu tranh giành chính quyền, từ năm 1943, Đảng ta đã có Cương lĩnh về văn hóa. Văn hóa luôn được xác định là một mặt trận trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Bác Hồ chỉ dạy: "Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy".
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37133424