Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Quyết tâm và quyết liệt chống “lợi ích nhóm”
04-07-2017 | 16:27    (lượt xem:3183)

(TGAG)- Tham nhũng là nguyên nhân của sự suy thoái đạo đức trong một bộ phận cán bộ, đảng viên. Muốn làm trong sạch đạo đức, lối sống phải chống cho được tham nhũng; trong đó phải quyết liệt là chống “lợi ích nhóm”.
Nói lại cho đúng
29-06-2017 | 10:27    (lượt xem:3673)

(TGAG)- Trong tháng 6-2017, báo chí cả nước đã tập trung thông tin khá kịp thời và toàn diện diễn biến trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội, tạo nên bức tranh sống động của quá trình hội nhập và phát triển của đất nước nói chung, trong đó có An Giang.
Không được phủ nhận thực tế
08-05-2017 | 09:50    (lượt xem:2975)

(TGAG)- Tại buổi tiếp xúc cử tri, báo cáo kết quả kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Đảng ta rất quyết tâm chống tham nhũng, lợi ích nhóm và đây là cuộc chiến đấu cam go nhưng không thể không làm… dứt khoát phải đấu tranh kiên cường, nhưng phải kiên trì bằng nhiều biện pháp, bằng pháp luật”. Trước đó, tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4-2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định về một quyết tâm xây dựng Chính phủ liêm chính, minh bạch, hiệu quả; nói không với tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.
Hiểu đúng về khái niệm “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”
20-03-2017 | 07:39    (lượt xem:4062)

(TGAG)- Thời gian qua, khi các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị tích cực triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng với tinh thần mới, khí thế mới, đã đề ra nhiều giải pháp về xây dựng đội ngũ đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp thực sự tiên phong, gương mẫu, có năng lực và động cơ đúng đắn, luôn đặt lợi ích của quốc gia, tập thể lên trên lợi ích cá nhân, thực sự là cán bộ của dân, phục vụ Nhân dân.
Không dám phê bình là một khuyết điểm rất to!
14-03-2017 | 15:40    (lượt xem:3459)

(TGAG)- Đảng ta triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) “về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, dịp này chúng ta nhắc lại lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “thấy cái xấu của người mà không phê bình là một khuyết điểm rất to” để cùng nhau thực hiện tốt.
Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng
19-02-2017 | 21:23    (lượt xem:2953)

(TGAG)- Tổng kết thực tiễn 30 năm đổi mới, bài học quan trọng là: “phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Từ đó, vấn đề “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh” được xác định là thành tố đầu tiên của Chủ đề Đại hội XII, cũng là tiêu đề của Báo cáo chính trị, đó là: “Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, Đại hội xác định 6 nhiệm vụ trọng tâm trong cả nhiệm kỳ, thì nhiệm vụ đầu tiên là về công tác xây dựng Đảng: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp chiến lược, đủ năng lực, phẩm chất và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ”.
Đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống yêu nước
10-02-2017 | 14:03    (lượt xem:2782)

(TGAG)- Hồ Chí Minh là lãnh tụ cách mạng có nhiều cống hiến. Bác từ rất sớm đã “vượt lên” khuynh hướng giáo điều: Đề cao, tuyệt đối hóa “đấu tranh giai cấp”, coi nhẹ vấn đề dân tộc; đề cao quốc tế coi nhẹ, thậm chí coi thường quốc gia… là khuynh hướng đang chi phối phong trào cách mạng thế giới những năm đầu thế kỷ XX. Người mạnh dạn đề xuất: “Phát động chủ nghĩa
Mừng đất nước đổi mới, mừng Đảng quang vinh, mừng xuân mới!
26-01-2017 | 05:09    (lượt xem:4269)

(TGAG)- Trước sự tấn công của chủ nghĩa đế quốc, cũng như hầu hết các quốc gia Á, Phi, Mỹ La-tinh, nước Việt Nam độc lập đã bị xóa tên trên bản đồ thế giới! Không cam chịu cảnh nước mất, nhà tan! Tiếp tục phát huy truyền thống anh dũng kiên cường, bao lớp tiền nhân đã anh dũng đứng lên: Biết bao ngọn cờ, biết bao kế sách… Nhưng tất cả đều thất bại, tình hình bế tắt như không có đường ra!
“Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của kẻ cơ hội
23-01-2017 | 13:36    (lượt xem:2885)

(TGAG)- Nghiên cứu toàn bộ những quan điểm, tư tưởng hay “cương lĩnh” của các tổ chức hội, đoàn “độc lập” của những người “tự chuyển hóa” thì thấy họ đích thực vẫn chỉ là “con cháu” của những người cơ hội, xét lại, hay còn có thể gọi là chủ nghĩa cơ hội, xét lại trong thời kỳ đổi mới. Đó có thể là những người cộng sản đã bị biến chất, thoái hóa về tư tưởng chính trị, họ “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và trở thành những “con chiên ngoan đạo” của “chủ nghĩa cơ hội tả khuynh” hay “chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh”.
“Thật - Hư” thông tin mạng!
16-01-2017 | 09:49    (lượt xem:2946)

(TGAG)- Vào các trang mạng xã hội, hầu hết ai cũng muốn được chia sẽ thông tin, nhưng do một bộ phận thiếu hiểu biết, do tư lợi cá nhân, đặc biệt là những kẻ “mưu đồ chính trị” đã làm lem ố, mà đáng ra nó phải là môi trường đỉnh cao trí tuệ nhân loại thời đại.
“Tự chuyển hóa” - “ngộ nhận yêu nước!”
14-01-2017 | 21:13    (lượt xem:2737)

(TGAG)-  Có hai điều mà những người “tự chuyển hóa” luôn khẳng định: Một là, chói bỏ mọi mối liên hệ của họ với chiến lược “Diễn biến hòa bình” do các thế lực thù địch, phản động tiến hành nhằm vào Việt Nam. Hai là, họ thường tự cho mình là người có đạo đức và luôn thể hiện sự cuồng tín về mục tiêu khi đấu tranh phủ nhận vai trò lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhằm xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Nhiều người trong số họ thậm chí sẵn sàng là những kẻ “tử vì đạo”, không sợ tù đày, giam cầm, sẵn sàng thực hiện các hành động rất cực đoan như tự thiêu, tuyệt thực…
Tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa
10-01-2017 | 20:23    (lượt xem:3306)

(TGAG)- Sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là công cuộc đổi mới đất nước 30 năm qua đã chứng minh tính ưu việt và bản chất tốt đẹp của chế độ xã hội chủ nghĩa mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta đang xây dựng. Thế nhưng, các thế lực thù địch với động cơ chính trị đen tối, luôn tìm cách phủ nhận, bôi đen, xuyên tạc mục tiêu đó. Âm mưu thâm độc của chúng là, muốn thay đổi chế độ ở nước ta, hướng đất nước ta đi theo con đường tư bản chủ nghĩa. Các quan điểm sai trái, phản động đó không thể đứng vững trước của thực tiễn lịch sử Việt Nam. Bởi vì:
Năm mới, vững tin vào tương lai
31-12-2016 | 17:30    (lượt xem:2873)

(TGAG)- “Diễn biến hòa bình” là một trong những nguy cơ mà Đảng đã sớm chỉ ra từ các nhiệm kỳ trước. Nhận định trên, cùng với thực tế tình hình chính trị, xã hội của đất nước trong những năm qua là cơ sở quan trọng để cán bộ, đảng viên và nhân dân hiểu sâu sắc hơn về âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch; phải hiểu đúng đây là một thực tế không thể xem thường, đe dọa trực tiếp đến sự ổn định và phát triển của đất nước.
Đảng ta thể hiện rõ “là một Đảng tiến bộ, mạnh dạn, chắc chắn, chân chính”
28-12-2016 | 09:07    (lượt xem:2867)

Nghị quyết số 04-NQ/TW “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” của Đảng ta vừa ra đời rất đúng lúc, kịp thời, hợp lòng dân và chắc chắn sẽ tạo ra những “cú huých” mới trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nhưng vẫn có người lên tiếng rêu rao là một nghị quyết “bế tắc về lý luận”. Sự xuyên tạc này rất cần phải vạch trần, phê phán do động cơ xấu.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582783