Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Sinh hoạt tư tưởng

Giữ vững niềm tin!
28-11-2017 | 19:32    (lượt xem:2633)

(TGAG)- Vai trò lãnh đạo của Đảng thường là tiêu điểm mà các thế lực thù địch không ngừng xuyên tạc. Bọn họ ra sức vu cáo rằng chính những sai lầm của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đưa đất nước lâm vào cảnh nghèo nàn, lạc hậu; dân chúng rơi vào cảnh đói khổ, lầm than…
Diệt trừ tệ “báo cáo không trung thực”
27-11-2017 | 07:31    (lượt xem:2556)

“Báo cáo không trung thực” là biểu hiện cụ thể của tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống cùng các hiện tượng “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đã nhận diện rất rõ tệ nạn này và điểm mặt, chỉ tên như “giấu giếm, không dám nhận khuyết điểm”, “kê khai tài sản không trung thực”, “mắc bệnh thành tích”, “chạy thành tích”, "chạy danh hiệu”, “quan liêu, xa rời quần chúng”... Nếu xem nhẹ những biểu hiện trên sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường.
Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
11-11-2017 | 20:30    (lượt xem:2371)

(TGAG)- Trong những ngày qua, nhiều quốc gia trên thế giới và nước ta long trọng tổ chức kỷ niệm 100 năm Cách mạng Tháng Mười Nga (1917-2017) - cuộc cách mạng đã hiện thực hóa học thuyết của hai nhà bác học vĩ đại C. Mác và Ph. Ănghen, thành
Cách mạng Tháng Mười Nga giải phóng xã hội, giải phóng giai cấp
09-11-2017 | 07:25    (lượt xem:2551)

(TGAG)- Xã hội loài người tiến lên theo quy luật phát triển, xã hội sau cao hơn xã hội trước, bước tiếp theo của lịch sử sẽ là chủ nghĩa xã hội. Những nấc thang đó được đánh dấu bằng những cuộc cách mạng điển hình.
Đấu tranh phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trên mạng Internet
31-10-2017 | 09:45    (lượt xem:2644)

(TGAG)- Hiện nay, tình hình lợi dụng mạng internet để chống phá Đảng, Nhà nước ta luôn được các thế lực tăng cường thực hiện. Qua sử dụng Internet sẽ tác động làm cho cán bộ, đảng viên dao động, hoài nghi, mất phương hướng, giảm sút ý chí chiến đấu, lãng quên trách nhiệm trước Đảng, trước dân, trước yêu cầu của công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thậm chí
Đã là cán bộ, đảng viên thì phải có bản lĩnh chính trị vững vàng
29-09-2017 | 18:10    (lượt xem:3957)

(TGAG)- Bản lĩnh chính trị của cán bộ, đảng viên thể hiện ngay ở hành vi, lối sống và quá trình thực hiện công việc được giao. Bản lĩnh đó được rèn luyện trong học tập, làm việc và qua việc noi theo tấm gương tiêu biểu nào đó; nó là sự kết tinh các phẩm chất tâm lý tích cực, tốt đẹp để từ đó thể hiện ra ngoài bằng các hành động thể hiện sự kiên định, ý chí trung thành với “lý tưởng thiêng liêng” mà mình đã tin, đã yêu và đã chọn. Bản lĩnh chính trị thể hiện ở sự vững vàng của quan điểm, lập trường; ở sự “nhạy bén chính trị”, sự tôn trọng chuẩn mực “chân, thiện, mỹ” để ứng xử một cách độc lập, sáng tạo trong đời sống chính trị - xã hội.
Tỉnh táo trước các loại tin đồn
24-09-2017 | 19:03    (lượt xem:2948)

(TGAG)- Thời gian gần đây, những tin đồn thất thiệt, hay còn gọi bằng thuật ngữ “tin giả” không còn là hiện tượng đơn lẻ, mà có nguy cơ lan rộng. Có thể điểm qua một vài sự kiện: Tháng 4-2015, Ngô Bá Sơn, Vũ Văn Bằng đưa lên facebook tin giả về sinh viên ở Hà Nội bị “hiếp dâm đến chết” để lừa người dùng nhấp chuột vào tin này sẽ bị chuyển đến những trang mạng khác hòng hưởng
Bản chất và hiện tượng
17-09-2017 | 19:20    (lượt xem:2593)

(TGAG)- Bản chất tốt đẹp của Đảng ta thông qua hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, mà tư tưởng, đạo đức và phong cách của Người được cả thế giới thừa nhận, ngưỡng mộ. Bản chất ấy được thể hiện qua hàng triệu cán bộ, đảng viên không tiếc máu xương, anh dũng hy sinh, giành lại độc lập tự do cho dân tộc trong các cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ và được nối tiếp
Quản lý đất nước bằng pháp luật, chứ không chỉ bằng đạo lý!
08-09-2017 | 15:25    (lượt xem:4233)

(TGAG)- Nhà nước pháp quyền là cách thức tổ chức nhà nước và xã hội trên nền tảng dân chủ. Dân chủ là bản chất, là điều kiện tiên quyết để xây dựng nhà nước pháp quyền. Bộ máy nhà nước pháp quyền được tổ chức và vận hành trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức quyền lực một cách dân chủ. Mỗi quốc gia, dân tộc, tùy thuộc vào các đặc điểm lịch sử, chính trị, kinh tế, xã hội và trình độ phát triển mà xây dựng cho mình một mô hình nhà nước pháp quyền thích hợp.
Không được xuyên tạc lịch sử
21-08-2017 | 16:10    (lượt xem:2488)

(TGAG)- Mỗi khi đến dịp kỷ niệm thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám năm 1945, sự kiện vĩ đại, đánh dấu một giai đoạn vô cùng vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam, các thế lực thù địch lại dùng mọi thủ đoạn để xuyên tạc và chúng lại tiếp tục đưa ra cái gọi là “khoảng trống quyền lực” hay “khoảng chân không chính trị”, cho rằng nguyên nhân ta giành thắng lợi là do “sự
Cách mạng Tháng Tám - Sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt, khéo léo của Đảng Cộng sản Việt Nam
16-08-2017 | 14:00    (lượt xem:2367)

(TGAG)- Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là sự kiện vĩ đại, đánh dấu một giai đoạn vô cùng vẻ vang trong lịch sử dân tộc Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là thắng lợi về chiến lược và sách lược cách mạng của chủ nghĩa Mác – Lênin được Đảng ta vận dụng một cách sáng tạo vào thực tiễn Việt Nam. Thắng lợi của cách mạng Tháng Tám là sự nghiệp của nhân dân Việt Nam đã nhất tề đứng lên phá tan xiềng xích nô lệ.
Có dân là có tất cả!
08-08-2017 | 14:12    (lượt xem:2398)

(TGAG)- Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy rằng: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân”. Người  khẳng định, “có dân là có tất cả”, “cách mạng là sự nghiệp của quần chúng, chứ không phải là sự nghiệp của cá nhân anh hùng nào; “Nước lấy dân làm gốc, gốc có vững thì cây mới bền. Xây lầu
Đấu tranh không khoan nhượng trên mặt trận tư tưởng, lý luận
04-08-2017 | 07:58    (lượt xem:2394)

(TGAG)- Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII nêu vấn đề ngăn chặn tình trạng suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên lên hàng đầu, với thái độ chủ động phòng ngừa, kiên quyết nâng cao mức độ bài trừ. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: “Cần nhận thức rõ rằng, đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ là cuộc chiến đầy cam go, nhưng không thể không làm, vì nó liên quan đến vận mệnh của Đảng ta và chế độ ta”.
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
37582269