Truy cập hiện tại

Đang có 179 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

An Giang phấn đấu đến năm 2020 không còn xã đạt dưới 10 tiêu chí

(TGAG)- Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Trần Anh Thu vừa ký quyết định ban hành kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020.

Mục đích, hoàn thành mục tiêu phấn đấu không còn xã dưới 10 tiêu chí nông thôn mới vào năm 2020 và trực tiếp cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn tại các ấp của các xã khó khăn, xã biên giới trên địa bàn tỉnh.


An Giang sẽ ưu tiên bố trí một phần vốn đối ứng từ ngân sách Tỉnh tối thiểu bằng vốn ngân sách Trung ương giao bổ sung để thực hiện

Cụ thể, An Giang phấn đấu đến năm 2020, tại các xã khó khăn, biên giới, vùng núi trong phạm vi kế hoạch này có thu nhập bình quân khu vực nông thôn đạt 1,8 lần so năm 2015; tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm ít nhất 5%/năm; cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện xanh - sạch - đẹp; Có mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả gắn với liên kết vùng nguyên liệu hoặc mô hình phát triển làng văn hóa du lịch cộng đồng, mô hình mỗi xã một sản phẩm.

Cơ bản hoàn thành một số công trình thiết yếu của ấp phục vụ sản xuất và sinh hoạt của người dân (điện, nước sinh hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất). Phấn đấu có 25 ấp được công nhận hoàn thành tiêu chí “Ấp nông thôn mới” do UBND tỉnh ban hành; Ban phát triển ấp, Bí thư Chi bộ ấp, Trưởng ấp và người có uy tín trong ấp được đào tạo, tập huấn các kỹ năng phát triển cộng đồng và thực hiện xây dựng NTM.

Theo đó, các sở, ngành và địa phương tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng của các ấp so với bộ tiêu chí của tỉnh ban hành. Xây dựng và ban hành quy trình xét công nhận, công bố ấp đạt chuẩn “ấp nông thôn mới”…

Khuyến khích, vận động người dân và cộng đồng tích cực tham gia thực hiện; nâng cao nhận thức của cộng đồng dân cư các ấp về xây dựng NTM; phát huy vai trò chủ thể và tinh thần chủ động của người dân.

Đào tạo và nâng cao kỹ năng phát triển cộng đồng; Đào tạo nghề cho lao động ở ấp gắn với các mô hình dự án phát triển sản xuất cụ thể, chú trọng phát triển những nghề truyền thống phù hợp với định hướng triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Hải Nhu
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25121183