Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tân Châu: Tiếp đoàn kiểm tra, giám sát Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới

(TUAG)- Sáng 07/9/2023, ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM tỉnh dẫn đầu đoàn kiểm tra, giám sát Chương trình MTQG xây dựng NTM và công tác triển khai nguồn vốn ngân sách Nhà nước thực hiện các nội dung thành phần thuộc Chương trình trên địa bàn. Tiếp và làm việc có ông Đặng Văn Nê, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy - Phó Chủ tịch UBND thị xã.

Đoàn Công tác đã tiến hành khảo sát thực tế đường cộ giao thông nội đồng Đội Thành, xã Lê Chánh và đường cộ Đầu Sấu, xã Châu Phong.

Kết quả xây dựng NTM trên địa bàn thị xã có 06/09 xã đạt chuẩn xã Nông thôn mới, trong đó, xã Long An đạt chuẩn xã Nông thôn mới nâng cao. Đối với số tiêu chí đạt bình quân các xã 14 tiêu chí và 49 chỉ tiêu. Kết quả huy động và giải ngân nguồn vốn thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2023, đối với nguồn vốn sự nghiệp kinh tế, dự toán được giao hơn 15 tỷ đồng. Đối với vốn đầu tư, tiến độ thực hiện từ năm 2021 đến nay, thị xã có 53 công trình khởi công thực hiện; trong đó công trình do UBND các xã làm chủ đầu tư: 30 công trình (27 công trình giao thông, 3 công trình hệ thống xử lý nước thải). Công trình do thị xã làm chủ đầu tư: 23 công trình (20 trường học, 1 trung tâm văn hóa, 2 trạm y tế).Vốn ngân sách Trung ương trong năm 2023 được bố trí thực hiện CTMTQG XD NTM là hơn 17 tỷ đồng. Từ đầu năm đến ngày 16/8/2023 đã giải ngân đạt gần 76% so kế hoạch vốn.


Tại buổi làm việc, đại diện Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã, lãnh đạo các địa phương cũng đã trình bày kết quả thực hiện giải ngân nguồn vốn đầu tư thực hiện các công trình, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, thủ tục quyết toán, thực hiện số hóa hồ sơ minh chứng xây dựng NTM, tiêu chí Đô thị văn minh liên quan Trường học đạt chuẩn Quốc gia,... Qua đó, đại diện các Sở, ngành Tỉnh cũng đã giải đáp và gợi mở giải pháp thực hiện.


Phát biểu tại buổi làm việc, ông Phạm Thái Bình - Phó Chánh Văn phòng Điều phối Xây dựng NTM tỉnh đánh giá cáo kết quả Tân Châu đã đạt được trong thực hiện xây dựng NTM và giải ngân nguồn vốn đầu tư. Bên cạnh, Tân Châu cần có điều chỉnh danh mục giai đoạn trung hạn, lĩnh vực khoa học công nghệ đẩy nhanh tiến độ thực hiện để ra Hội đồng, rà soát lại bộ tiêu chí để thực hiện thị xã hoàn thành Nông thôn mới đúng theo lộ trình và trong thời gian tới, tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư trên địa bàn.

Cũng tại buổi làm việc, ông Đặng Văn Nê, Phó Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các xã đã đạt chuẩn NTM tiếp tục rà soát và hoàn thành thực hiện xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí của Quyết định 1260. Bên cạnh, xã Lê Chánh và xã Tân Thạnh tập trung thực hiện các tiêu chí không cần vốn. Đối với giải ngân nguồn vốn sự nghiệp, Phòng Kinh tế phối hợp Phòng Tài chính Kế hoạch tháo gỡ những khó khăn các xã đang gặp, nhưng đảm bảo thực hiện giải ngân đúng quy định. Đồng thời, các ngành quan tâm, hỗ trợ 02 xã Phú Vĩnh và Phú Lộc xây dựng hoàn thành NTM nâng cao và NTM theo lộ trình đề ra.

Huyền Thoại
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35159554