Truy cập hiện tại

Đang có 380 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Tập trung xây dựng xã Mỹ Hòa Hưng đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024

(TUAG)- Sáng 21/2, UBND TP Long Xuyên (tỉnh An Giang) tổng kết Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2022, triển khai xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn. Đại diện Văn phòng Điều phối xây dựng NTM tỉnh tham dự.Tại hội nghị, các địa phương, đơn vị tập trung rà soát tiêu chí, chỉ tiêu năm 2022 và lộ trình kế hoạch đạt chuẩn, duy trì xã NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu ở xã Mỹ Hòa Hưng, Mỹ Khánh; nhiệm vụ, giải pháp hỗ trợ 2 xã thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt của từng phòng chuyên môn. Phó Chủ tịch UBND TP. Long Xuyên Nguyễn Bảo Sinh đề nghị các phòng chuyên môn hỗ trợ 2 xã tập trung nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt hoặc đạt chưa bền vững; không chạy theo thành tích, mà theo thực chất để nâng cao đời sống người dân, phát triển kinh tế - xã hội địa bàn.

Tính đến tháng 6/2022, cả 2 xã đều được công nhận đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao”; TP Long Xuyên được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM từ năm 2018. Năm 2023, phấn đấu 2 xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao theo Bộ tiêu chí quốc gia giai đoạn 2021-2025. Xã Mỹ Hòa Hưng phấn đấu đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu năm 2024. Năm 2025, 2 xã tiếp tục duy trì, nâng chất tiêu chí, chỉ tiêu NTM, NTM nâng cao và NTM kiểu mẫu.

Gia Khánh
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35202007