Truy cập hiện tại

Đang có 62 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Vĩnh Thành quyết tâm xây dựng nông thôn mới nâng cao

(TUAG)- Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Vĩnh Thành (huyện Châu Thành, tỉnh An Giang) đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí để được thẩm định, công nhận xã nông thôn mới (NTM) nâng cao trong năm 2022. Qua đó, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, thúc đẩy kinh tế - xã hội (KTXH) phát triển.


Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung cùng lãnh đạo các ban, ngành chuyên môn vừa có buổi làm việc với UBND xã Vĩnh Thành về tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thành Đoàn Đức Dịnh cho biết, là xã đầu tiên của huyện Châu Thành được Chủ tịch UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM, đây là niềm vinh dự, tự hào của cán bộ, chính quyền và nhân dân địa phương. Vì thế, hàng năm, xã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch giữ vững, nâng cao chất lượng các tiêu chí, giai đoạn cụ thể phù hợp với điều kiện thực tế của xã. Đồng thời, đề ra nhiệm vụ, giải pháp để từng bước trở thành xã NTM nâng cao. Theo đó, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp, giúp người dân hiểu được ý nghĩa của xây dựng NTM nâng cao, cùng chung tay thực hiện. Trong đó, xã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ, phân công gắn với trách nhiệm cụ thể của từng bộ phận chuyên môn, từng cá nhân đảm nhận từng chỉ tiêu, tiêu chí cụ thể, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Là địa phương có thế mạnh nông nghiệp, xã tích cực hỗ trợ phát triển các mô hình sản xuất - kinh doanh hiệu quả, nhằm nâng cao thu nhập người dân. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng đa dạng hóa cây trồng, áp dụng luân canh, xen canh trong sản xuất, theo hướng gia tăng giá trị và chất lượng nông sản, đáp ứng nhu cầu thị trường. Đồng thời, tăng cường chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, hỗ trợ vốn mở rộng quy mô sản xuất - kinh doanh, nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; tích cực phối hợp các ngành chức năng, doanh nghiệp để tìm đầu ra ổn định cho nông sản. Qua đó, xuất hiện nhiều điển hình nông dân dám nghĩ, dám làm, mạnh dạn chuyển đổi mô hình sản xuất kém hiệu quả, phá vỡ thế độc canh cây lúa, góp phần đa dạng hóa sản xuất, phát triển ngành nghề, dịch vụ mới trong kinh tế nông thôn.


Diện mạo nông thôn khởi sắc

Xã Vĩnh Thành còn chú trọng phát triển kinh doanh, dịch vụ, sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp; quan tâm công tác đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn. Đồng thời, chú trọng triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự; huy động sức dân tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người dân…

Dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nhưng với sự hỗ trợ của các cấp, ngành cùng sự nỗ lực, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, xã Vĩnh Thành tập trung thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí với những giải pháp hiệu quả. Đến nay, xã Vĩnh Thành đã đạt 11/19 tiêu chí, 57/75 chỉ tiêu xây dựng xã NTM nâng cao theo Quyết định 1260/QĐ-UBND, ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh. Xã vẫn còn 8 tiêu chí (tương đương 18 chỉ tiêu) chưa đạt, gồm: Giáo dục, thông tin và truyền thông, thu nhập, tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, y tế, tiếp cận pháp luật, môi trường, quốc phòng - an ninh… “Về cơ bản, trong 8 tiêu chí của bộ tiêu chí xã NTM nâng cao chưa đạt, xã đã xây dựng lộ trình thực hiện cụ thể. Trong đó, chỉ tiêu thu nhập của người dân được địa phương xác định là mục tiêu quan trọng. Bởi kinh tế phát triển, đời sống ổn định sẽ là điều kiện để người dân tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, xây dựng NTM” - ông Đoàn Đức Dịnh chia sẻ.


Trồng cây bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp

Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Võ Chí Trung đề nghị xã Vĩnh Thành khẩn trương phối hợp chặt chẽ các ngành chuyên môn của huyện rà soát, cập nhật, hoàn thiện các hồ sơ minh chứng đối với những tiêu chí, chỉ tiêu đã đạt được. Đồng thời, kịp thời tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đối với những tiêu chí, chỉ tiêu chưa có hướng dẫn cụ thể; chủ động có các giải pháp cụ thể để thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt theo lộ trình đề ra…

TRUNG HIẾU
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
29437581