Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Chi cục phát triển nông thôn An Giang hỗ trợ xã Long An thực hiện tiêu chí xã Nông thôn mới nâng cao

(TGAG)- Ông Nguyễn Minh Thái Dương - Trưởng phòng Kinh tế hợp tác thuộc Chi cục phát triển nông thôn An Giang vừa đến xã Long An, thị xã Tân Châu hỗ trợ việc thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất theo bộ tiêu chí NTM nâng cao của Quyết định 1005. Ông Nguyễn Văn Đoàn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã tiếp và làm việc.


Thực hiện tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, xã Long An có 1 Hợp tác xã (HTX) nông nghiệp hoạt động theo Luật Hợp tác xã năm 2012 có 78 xã viên với 1153 cổ phần, chủ yếu bơm tưới 190 hecta sản xuất 3 vụ/năm, năm 2019 HTX mở thêm dịch vụ cung cấp phân bón cho xã viên, doanh thu bình quân mỗi năm từ 430 – 650 triệu đồng, lợi nhuận đạt khoảng 95-110 triệu/năm. Trong thực hiện liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị hàng hóa gắn với sản phẩm chủ lực, với 899 hecta đất sản xuất nông nghiệp, sản phẩm chủ lực của xã lúa chiếm 755 hecta, năm 2018 địa phương thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất lúa OM5451 với Công ty Cổ phần nông nghiệp Gap với diện tích trên 24 hecta/13 hộ ấp Tân Hậu B2, năm 2019 thực hiện hợp đồng liên kết sản xuất lúa Hè Thu với Công ty TNHH MTV Nanotech Đồng Tháp, giống lúa OM9582 diện tích 75 hecta. Nhìn chung việc thực hiện liên kết sản xuất trong khâu tiêu thụ nông sản gặp khó khăn, giữa nhà nông và Công ty chưa hài hòa lợi ích.

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Minh Thái Dương - Trưởng phòng Kinh tế hợp tác Chi cục phát triển nông thôn An Giang đã trao đổi, tháo gỡ khó khăn liên quan hoạt động Hợp tác xã Long An I như về phương án kinh doanh có hiệu quả, vay vốn tín dụng, nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu hoạt động HTX có chất lượng, hiệu quả; thường xuyên quan tâm cập nhật hồ sơ minh chứng, có báo cáo, kế hoạch hàng năm đảm bảo; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân, cán bộ tham gia góp vốn vào HTX; mở rộng loại hình dịch vụ kinh doanh để đưa hoạt động ngày càng phát triển, sớm thực hiện đạt tiêu chí 13 về tổ chức sản xuất, từ đó đưa xã Long An thực hiện đạt 19/19 tiêu chí của xã Nông thôn mới nâng cao ./.

Bích Trâm (Tx.Tân Châu)
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21861158