Truy cập hiện tại

Đang có 223 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Định Mỹ (Thoại Sơn)
08-09-2016 | 09:32    (lượt xem:2894)

(TGAG)- Ngày 07-9-2016, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn đã đến kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới tại xã Định Mỹ. Dự buổi kiểm tra có bà Lê Kim Bình - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện tham dự.
Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang với công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới
30-08-2016 | 07:58    (lượt xem:2794)

(TGAG)- Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình, hoạt động của Hội LHPN các cấp, xây dựng nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở, góp phần cùng chính quyền, địa phương thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU về xây dựng nông thôn mới
12-08-2016 | 15:03    (lượt xem:2847)

(TGAG)- Ngày 10-8-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU về việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28-07-2016 | 14:56    (lượt xem:2652)

(TGAG)- Nhằm phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong cả hệ thống chính trị, phát động trong toàn xã hội cùng tham gia, ra sức xây dựng và phát triển nông thôn mơi, quyết tâm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới gian đoạn 2016-2020.
An Giang: Chọn huyện Thoại Sơn để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
29-06-2016 | 07:27    (lượt xem:4181)

(TGAG)- Như tin đã đưa, sáng ngày 28-6-2016 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Hội nghị Tỉnh ủy An Giang lần thứ tư (khóa X), nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới…
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
38203674