Truy cập hiện tại

Đang có 130 khách và không thành viên đang online

Xây dựng nông thôn mới

Phải tạo được chuyển biến thật sự trong xây dựng nông thôn mới!
21-09-2016 | 14:21    (lượt xem:1861)

(TGAG)- Ngày 18/7/2016, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Chương trình hành động số 04 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016 - 2020. Mục tiêu đặt ra là phải tạo được sự chuyển biến thực sự về nhận thức, trách nhiệm, nghĩa vụ và hành động cụ thể của các cấp các ngành và toàn xã hội trong xây dựng nông thôn mới.
Tuổi trẻ An Giang chung tay xây dựng nông thôn mới
18-09-2016 | 20:00    (lượt xem:2040)

(TGAG)- Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước ta, nhằm thu hút mọi nguồn lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của hộ dân vùng nông thôn; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội hoàn thiện, đồng bộ; xã hội nông thôn ổn định, dân chủ, bản sắc văn hóa dân tộc được giữ gìn và phát huy; trình độ dân trí được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ. Mục tiêu của xây dựng NTM hướng tới những vấn đề sâu rộng của đời sống kinh tế - xã hội và mang tính nhân văn sâu sắc.
Đoàn công tác của tỉnh đến làm việc huyện Thoại Sơn về triển khai huyện nông thôn mới
16-09-2016 | 08:10    (lượt xem:1696)

(TGAG)- Chiều ngày 14/9, ông Vũ Thế Cường - Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, ông Lâm Quang Thi - Tỉnh ủy viên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, cùng các thành viên Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh đến làm việc với huyện Thoại Sơn về kế hoạch triển khai thực hiện huyện nông thôn mới.
Đoàn giám sát của Ủy ban Kiểm tra Trung ương đến làm việc với xã Thoại Giang về xây dựng nông thôn mới
14-09-2016 | 10:01    (lượt xem:1795)

(TGAG)- Ngày 12/9, Đoàn giám sát 229 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương do ông Tô Quang Ngọc - Phó Vụ trưởng Vụ 7, Ủy ban kiểm tra Trung ương đã có buổi làm việc với Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.
Kiến Thành nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới
11-09-2016 | 20:38    (lượt xem:1813)

(TGAG)- Cũng như nhiều địa phương khác trong huyện, từ nhiều năm nay xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới đã và đang bắt tay vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, nhưng với một vùng nông thôn xuất phát điểm thấp nên nhu cầu vốn để thực hiện các công trình có tính nổi trội hãy còn không ít khó khăn. Khó khăn trước hết mà địa phương gặp phải là một số chỉ tiêu khi đi vào thực tế không phù hợp phải kiến nghị thay đổi, điều chỉnh; Một số ít ban ngành, đoàn thể dù đã được phân công phụ trách từng nhóm tiêu chí, nhưng chưa làm tốt mà chỉ thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.
Tuổi trẻ Tân Châu chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị
08-09-2016 | 15:53    (lượt xem:2407)

(TGAG)- Qua một tháng thực hiện Chiến dịch Mùa hè tình nguyện với chủ đề “Tuổi trẻ Tân Châu chung tay xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị”. Nhiều công trình phần việc ý nghĩa thiết thực đã được thực hiện gắn với màu áo xanh tình nguyện. Đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) và học sinh trên địa bàn thị xã đã hăng hái tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới. Góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của ĐVTN và quần chúng nhân dân trên địa bàn.
Kiểm tra công tác xây dựng nông thôn mới xã Định Mỹ (Thoại Sơn)
08-09-2016 | 09:32    (lượt xem:2070)

(TGAG)- Ngày 07-9-2016, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn đã đến kiểm tra công tác xây dựng xã nông thôn mới tại xã Định Mỹ. Dự buổi kiểm tra có bà Lê Kim Bình - Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện; ông Dương Ngọc Lắm - Phó Chủ tịch UBND huyện, cùng thành viên ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới của huyện tham dự.
Hội Liên hiệp Phụ nữ An Giang với công tác tuyên truyền vận động xây dựng nông thôn mới
30-08-2016 | 07:58    (lượt xem:2045)

(TGAG)- Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2011 - 2020, trong những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh đã chủ động, sáng tạo, nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động hội viên, phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới gắn với các chương trình, hoạt động của Hội LHPN các cấp, xây dựng nhiều mô hình thiết thực tại cơ sở, góp phần cùng chính quyền, địa phương thực hiện đạt các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
Hướng dẫn tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU về xây dựng nông thôn mới
12-08-2016 | 15:03    (lượt xem:1953)

(TGAG)- Ngày 10-8-2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát hành Hướng dẫn số 14-HD/BTGTU về việc tổ chức phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 04-CTr/TU ngày 18-7-2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2016-2020. Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn nội dung.
Lễ phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
28-07-2016 | 14:56    (lượt xem:1965)

(TGAG)- Nhằm phát động mạnh mẽ phong trào thi đua yêu nước, thi đua xây dựng nông thôn mới trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành, các cấp trong cả hệ thống chính trị, phát động trong toàn xã hội cùng tham gia, ra sức xây dựng và phát triển nông thôn mơi, quyết tâm xây dựng đạt chuẩn huyện nông thôn mới gian đoạn 2016-2020.
An Giang: Chọn huyện Thoại Sơn để xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
29-06-2016 | 07:27    (lượt xem:3405)

(TGAG)- Như tin đã đưa, sáng ngày 28-6-2016 tiếp tục ngày làm việc thứ 2 tại Hội nghị Tỉnh ủy An Giang lần thứ tư (khóa X), nhằm kiểm điểm đánh giá tình hình lãnh đạo thực hiện phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an sinh xã hội và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, giữ vững quốc phòng an ninh biên giới…
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21163314