Truy cập hiện tại

Đang có 30 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Phú Tân khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa III năm 2019

(TGAG)- Sáng 10/12/2019, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Phú Tân phối hợp các Ban xây dựng đảng Huyện ủy tổ chức khai giảng lớp Bồi dưỡng đối tượng Đảng khóa III năm 2019 cho 50 học viên đến từ các tổ chức cơ sở Đảng trong toàn Đảng bộ.


Trong thời gian 9 ngày thực học, các học viên sẽ được tiếp thu các nội dung cơ bản về lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam...

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm trang bị cho những quần chúng ưu tú những kiến thức cơ bản về quá trình hình thành, phát triển của Đảng Cộng sản Việt Nam qua đó nâng cao nhận thức chính trị, phấn đấu sớm được đứng vào hàng ngũ của Đảng, cống hiến tài năng và sức lực của mình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Kiều Trinh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
32512771