Truy cập hiện tại

Đang có 33 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Châu Đốc: Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019

(TGAG)- Ngày 16/10/2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND thành phố Châu Đốc tổ chức hội nghị giao ban công tác tuyên giáo, khoa giáo 9 tháng đầu năm 2019.

Đến dự có đồng chí Trần Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Đinh Văn Bảo - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.



Trong 9 tháng đầu năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp tốt với phòng, ban khối khoa giáo, các Đảng ủy xã, phường thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, tích cực tham mưu Thành ủy sơ kết, tổng kết đánh giá kết quả việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, xây dựng chương trình, kế hoạch…, văn bản lãnh đạo, chỉ đạo về khoa giáo. Bên cạnh đó, các đơn vị trong khối Khoa giáo đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời phối hợp thực hiện hiệu quả công tác giáo dục, đào tạo và dạy nghề, giải quyết việc làm, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, thực hiện chính sách an sinh xã hội, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, an toàn giao thông; chất lượng giáo dục và đào tạo thành phố từng bước được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được chú trọng, công tác dân số kế hoạch hóa gia đình được thực hiện tốt; hoạt động thể dục, thể thao quần chúng được triển khai thực hiện tốt, hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch ngày càng được đẩy mạnh. Ngoài ra, việc ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất cũng được doanh nghiệp và nông dân quan tâm nhiều hơn. Từ đó, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Châu Đốc.

Những tháng cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và nhân dân việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xã hội năm 2019, các chính sách an sinh xã hội, nâng chất các tiêu chí nông thôn mới hai xã Vĩnh Tế và Vĩnh Châu, thực hiện tốt công tác an ninh trật tự, văn minh đô thị, kế hoạch nâng cao năng lực xây dựng đô thị trên địa bàn thành phố, quảng bá du lịch địa phương, phòng chống các dịch bệnh, ….và tiếp tục tuyên truyền chuẩn bị cho Đại hội đại biểu đảng bộ thành phố Châu Đốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, và các ngày lễ lớn của thành phố Châu Đốc.

Vân Anh
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595139