Truy cập hiện tại

Đang có 195 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Báo chí An Giang thực hiện tốt vai trò dẫn dắt thông tin tạo sự đồng thuận xã hội

(TUAG)- Chiều ngày 27/12, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức Hội nghị định hướng công tác tuyên truyền năm 2023. Đồng chí Trần Thị Thanh Hương, UVBTVTU, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Lê Quốc Cường, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; đồng chí Tân Văn Ngữ, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh đồng chủ trì Hội nghị.


Quang cảnh Hội nghị

Năm 2022, bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động phức tạp, khó lường, đã tác động nhiều chiều đến tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, đặt ra yêu cầu đòi hỏi cao hơn đối với công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) cũng như công tác tuyên truyền báo chí.


Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Trần Thị Thanh Hương phát biểu kết luận Hội nghị

Trong năm qua, công tác nắm bắt và định hướng dư luận xã hội đã được các cấp, các ngành quan tâm, chất lượng, hiệu quả ngày càng nâng cao, thiết thực, bám sát thực tiễn cuộc sống người dân, qua đó được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân ghi nhận, đánh giá cao, đã có hàng trăm vấn đề được dư luận phản ánh, đến các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh, có hơn 250 nội dung phản ánh của DLXH được các ngành chức năng, các địa phương phản hồi kết quả xử lý, giải quyết.


Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Lê Quốc Cường phát biểu

Các cơ quan báo chí, truyền thông trong tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; bám sát những nội dung định hướng của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phản ánh khá toàn diện, kịp thời, trung thực, bức tranh sinh động của đời sống xã hội, nhất là những nhiệm vụ chính trị; công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Qua đó, luôn bảo đảm giữ vững vai trò định hướng, dẫn dắt thông tin; bám sát mục tiêu giữ vững ổn định chính trị, góp phần tích cực tạo sự đồng thuận trong xã hội và củng cố, nâng cao niềm tin trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.


Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh Tân Văn Ngữ phát biểu

Đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch số 75 KH/TU, ngày 30/9/2022 tăng cường công tác chỉ đạo, quản lý, chấn chỉnh hoạt động báo, tạp chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội trong giai đoạn hiện nay trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan báo chí trong tỉnh tích cực hưởng ứng thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí theo Kế hoạch số 154 – KH/BTGTW của Ban Tuyên giáo Trung ương.


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Việc triển khai thực hiện Quyết định 887-QĐ/TU, ngày 08/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quy định về quy trình ứng xử với truyền thông, từng bước phát huy hiệu ứng tích cực trong hoạt động phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là trong việc ứng xử trước các vụ việc nhạy cảm, phức tạp nảy sinh.

Các cơ quan cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc thực hiện chuyển đổi số đối với hoạt động chuyên môn nghiệp vụ. Qua đó, góp phần đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng các tác phẩm báo chí, truyền thông, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ. Các tác phẩm báo chí của An Giang ngày càng được cải thiện và có tính chuyên nghiệp cao. Ngày càng có thêm nhiều tác phẩm báo chí trong tỉnh đạt giải cao tại các giải báo chí toàn quốc, khu vực và từng bước đáp ứng xu thế hội nhập của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của các ngành, đơn vị, các cơ quan báo chí đã góp phần tạo nên những kết quả nổi bật trong công tác nắm bắt, phản ánh, định hướng dư luận xã hội và công tác tuyên truyền báo chí trong năm qua.

Bên cạnh những mặt được, đồng chí đề nghị các ngành, đơn vị, các cơ quan báo chí quan tâm những vấn đề tồn tại, hạn chế nhất định đã nêu tại Hội nghị, tìm biện pháp khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Trong tổng thể bức tranh chung năm 2023, đồng chí Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy lưu ý một vài nội dung cần tập trung trong quý I/2023:

Thứ nhất, tuyên truyền các nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng: Năm 2023 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, là năm sẽ tiến hành sơ kết giữa nhiệm kỳ đại hội. Đề nghị các cơ quan tuyên truyền bám sát những nội dung chỉ thị, nghị quyết; các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy để đẩy mạnh tuyên truyền.

Kế thừa những kết quả đạt được, báo chí cần tiếp tục phát huy tính Đảng, tính chiến đấu; tuyên truyền triển khai thực hiện có hiệu quả công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức. Cần nhận thức và phát huy tốt hơn nữa chức năng phản biện xã hội của báo chí, từ đó, kiên định mục tiêu; tỉnh táo nhận diện; phản ánh đúng và trúng ý Đảng, lòng dân; phê phán các quan điểm sai trái, không để các thế lực thù địch lợi dụng xuyên tạc, chống phá, nâng cao cao nhận thức cảnh giác với tội phạm công nghệ cao trên mạng xã hội.

Tập trung xây dựng tổ chức đảng trong các cơ quan báo chí vững mạnh, tuân thủ quy định của Đảng, các nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; phát huy vai trò nêu gương, thực hiện tốt chức trách - người chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa, nhất là người đứng đầu các cơ quan báo chí.

Đổi mới mạnh mẽ hơn nữa nội dung hoạt động, phương thức công tác và phương pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tăng cường công tác phối hợp, triển khai đồng bộ nhiệm vụ tuyên truyền theo hướng chủ động, thiết thực, kịp thời, hiệu quả; có trọng tâm, trọng điểm, có đột phá. Tích cực bám sát thực tiễn, truyền cảm hứng đến tận cơ sở, không để vùng trắng về công tác tư tưởng; góp phần tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Tuyên truyền việc triển khai thực hiện Chuyên đề học tập và làm theo Bác năm 2023 trên địa bàn tỉnh với chủ đề “Xây dựng văn hóa, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Qua đó, góp phần lan tỏa, nhân rộng biện pháp, cách thức triển khai thực hiện; lan tỏa gương “người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị và trong toàn xã hội.

Tăng cường nắm bắt, định hướng DLXH; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phản tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Vấn đề quan trọng là thông qua nắm bắt tình hình, hiểu và đáp ứng được nhu cầu thông tin để làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền. Kịp thời phản ảnh, tham mưu cấp ủy xử lý và định hướng tư tưởng, DLXH, tạo sự đồng thuận của xã hội, nhất là giai đoạn trước, trong và sau Tết.


Đại biểu phát biểu tại Hội nghị

Thứ hai, tuyên truyền các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Tuyên truyền Chương trình hành động số 14-CTr/TU, ngày 15/11/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, ngày 02/4/2022 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền Hội nghị tổng kết 10 năm hoạt động Khu di tích quốc gia đặc biệt (2012-2022) và triển khai kế hoạch lập Hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo – Ba Thê, trình UNESCO công nhận là di sản thế giới (dự kiến diễn ra trong tháng 01/2023).

Bên cạnh tuyên truyền những kết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023; tăng cường quảng bá các lễ hội văn hóa, thể thao, du lịch địa phương; quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh của An Giang; tăng cường tuyên truyền đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng, chống các loại dịch bệnh; bảo đảm an toàn giao thông; phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Thông qua công tác tuyên truyền nêu bật hình ảnh một An Giang quyết tâm, nỗ lực, trên đà phục hồi sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư; một An Giang quan tâm chăm lo cho công tác an sinh xã hội, chăm lo cho người dân, các hộ gia đình chính sách; một An Giang khởi sắc với nhiều sự kiện, nhiều công trình mới được khởi công, khánh thành... với nhiều triển vọng thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đề ra cho năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tuyên truyền các ngày lễ, các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng trong quý I/2022. Nhất là tập trung phản ánh nỗ lực của các cấp, các ngành trong việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn, tiết kiệm…

Ngoài những định hướng trên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các đơn vị căn cứ vào tình hình thực tế bổ sung thêm các nội dung tuyên truyền, đảm bảo thông suốt và phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin của các tầng lớp nhân dân - cố gắng không để xảy ra những sai sót; kịp thời thông tin, báo cáo về Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy nếu có vấn đề phức tạp, nhạy cảm phát sinh trong quá trình thực hiện nhiệm vụ./.

NGỌC HÂN
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
31376270