Truy cập hiện tại

Đang có 136 khách và không thành viên đang online

Nhịp cầu Tuyên giáo

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 02-2015
20-01-2015 | 15:05    (lượt xem:2864)

(TGAG)- Sáng ngày 20-01-2015, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị báo cáo viên thường kỳ tháng 02 năm 2015 với chủ đề triển khai Chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 “Trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”.
Tịnh Biên khai giảng Lớp đảng viên mới
20-01-2015 | 07:41    (lượt xem:2625)

(TGAG)- Sáng ngày 19-01-2015, Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Tịnh Biên khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đảng viên mới, có 122 học viên tham dự.

Châu Thành: một số kinh nghiệm trong việc nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ
30-12-2014 | 14:50    (lượt xem:2965)

(TGAG)- Trong những năm qua Đảng bộ huyện Châu Thành đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ như: bên cạnh việc mở các lớp bồi dưỡng cấp ủy cơ sở, bồi dưỡng công tác tổ chức xây dựng Đảng, công tác kiểm tra cấp ủy, công tác tuyên giáo; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng đảng hiện nay” đối với chi, đảng bộ trực thuộc.

Đảng bộ xã Long Điền B, huyên Chợ Mới làm tốt công tác chính trị tư tưởng
30-12-2014 | 14:48    (lượt xem:3249)

(TGAG)-  Đảng bộ xã Long Điền B hiện có 286 đảng viên với 18 chi bộ trực thuộc, trong đó có 8 chi bộ ấp, 4 chi bộ trường học, 6 chi bộ ngành, Ban Chấp hành 17 đồng chí; Đảng bộ xác định công tác tuyên truyền, công tác tư tưởng chính trị là nhiệm vụ có tính tiên quyết trong lãnh đạo các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Từ đó đã tập trung đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ để lãnh đạo thực hiện, trong đó chú trọng đến chi bộ ấp, mặt trận và các đoàn thể… gắn với việc từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt, chất lượng hoạt động của từng tổ chức đảm bảo tính hiệu quả thiết thực gắn trách nhiệm của tập thể và mỗi cá nhân trong tổ chức.

Cần quan tâm thực hiện tốt việc mua và đọc báo, Tạp chí của Đảng
30-12-2014 | 14:46    (lượt xem:5031)

(TGAG)-  Thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW của Bộ Chính trị và Kết luận số 29-CT/TW ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khóa VIII về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, thời gian qua việc đặt mua báo và tạp chí của Đảng ở các tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đoàn thể trong tỉnh đã có bước chuyển biến tốt. Theo thống kê đến quý I năm 2014, toàn tỉnh có 856/890 chi, đảng bộ đặt mua báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản và báo An Giang (đạt tỷ lệ 96,18%). Một số đơn vị, địa phương tiêu biểu trong việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng như các Đảng bộ: Châu Đốc, Chợ Mới, Phú Tân, Dân Chính Đảng, Tịnh Biên, Tri Tôn…

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong giai đoạn mới
30-12-2014 | 14:43    (lượt xem:9164)

(TGAG)- Công tác tư tưởng luôn được xác định là một bộ phận cấu thành đặc biệt quan trọng trong toàn bộ hoạt động cách mạng của Đảng; là lĩnh vực trọng yếu để tuyên truyền, giáo dục, động viên và tổ chức nhân dân thực hiện các nhiệm vụ cách mạng; là cơ sở để nâng cao và khẳng định vị trí tiên phong của Đảng về chính trị, lý luận, trí tuệ, văn hóa và đạo đức.

Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787