Đồng chí Châu Văn Liêm (1902-1930): Nhà giáo cách mạng, chiến sĩ cộng sản kiên cường
28-06-2017 | 09:56    (lượt xem:1001)

(TGAG)- Năm 1858, thực dân Pháp nổ súng xâm lược Đà Nẵng. Đến năm 1884, triều Nguyễn ký Hiệp ước Patenôtre (Pa-tơ-nốt), thực dân Pháp chính thức đô hộ nước ta. Chúng độc quyền về kinh tế, chuyên chế về chính trị, nô dịch về văn hóa, nhằm khai thác “thuộc địa” làm giàu cho “chính quốc”. Sau chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918), thực dân Pháp tăng cường khai thác thuộc địa với quy mô lớn hơn, để bóc lột sức người, sức của bù đắp thiệt hại của chúng trong chiến tranh.
Đồng chí Nguyễn Hữu Tiến – Người vẽ lá cờ Tổ quốc
12-05-2016 | 15:15    (lượt xem:1876)

(TGAG)- Lá cờ đỏ có một ngôi sao vàng 5 cánh nằm ngay chính giữa lần đầu tiên tung bay trên chiến trường là trong khởi nghĩa Nam Kỳ. Sau này lá cờ ấy được chọn làm Quốc kỳ của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Người vẽ nên lá cờ đó là chiến sĩ cộng sản Nguyễn Hữu Tiến.
Đồng chí Nguyễn Văn Linh - Người cộng sản kiên trung, sáng tạo - nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhân dân Việt Nam
24-06-2016 | 09:17    (lượt xem:1299)

(TGAG)- Đồng chí Nguyễn Văn Linh là một trong những học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; người chiến sỹ cộng sản kiên trung, sáng tạo, suốt đời chiến đấu vì lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc của Nhân dân; một nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng và Nhân dân ta.
Thống Kê

Đang có 183 khách online

Số lượt xem : 6582310