Truy cập hiện tại

Đang có 144 khách và không thành viên đang online

Công tác Lịch sử Đảng

Giới thiệu bộ sách: Lịch sử Đảng Cộng Việt Nam, tập 1 (1930 - 1954)

(TGAG)- Bộ sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (1930 - 1954) đã tái hiện giai đoạn lịch sử đầy khó khăn, thử thách và vô cùng vẻ vang, oanh liệt của Đảng và nhân dân Việt Nam. Đảng ra đời đã lãnh đạo cách mạng trên một chặng đường vẻ vang (1930 - 1954), kiên cường vượt qua những cuộc đánh phá ác liệt của các thế lực thực dân; anh dũng, bền bỉ lãnh đạo nhân dân kiên trì xây dựng lực lượng, tập dượt đấu tranh, chủ động tạo thời cơ và chớp đúng thời cơ, kiên quyết vùng lên Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công năm 1945, giành chính quyền trong cả nước; lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược thắng lợi (1945 - 1954).

Bộ sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam tập, 1 (1930 - 1954) gồm 2 quyển. Quyển 1 (1930 - 1945) gồm 6 chương. Quyển 2 (1945 - 1954) gồm 3 chương. Mỗi quyển dày 768 trang được in trên khổ 16 x 24cm với chất liệu giấy trắng dễ nhìn và dễ đọc. Bìa cuốn sách được thiết kế với nền màu vàng chủ đạo.

Qua bộ sách cho thấy, với bản lĩnh kiên cường, trí tuệ mẫn tiệp và sự nổ lực vượt bậc, Đảng trong hoạt động cách mạng đã sáng tạo nên những giá trị tốt đẹp, mà nổi bật là sự trung thành vô hạn với lý tưởng độc lập dân tộc và CNXH, với lợi ích tối cao của đất nước, dân tộc; sự kiên định và không ngừng sáng tạo trong xây dựng, lãnh đạo đường lối chiến lược, sách lược; dũng khí tự phê bình, phê bình, thường xuyên tự chỉnh đốn, giữ gìn sự đoàn kết, trong sạch, vững mạnh trong Đảng; sự gắn bó máu thịt với nhân dân và sự thủy chung, trong sáng trong quan hệ quốc tế… Trong thử thách khắc nghiệt của cuộc đấu tranh giành chính quyền sáng ngời bản lĩnh anh hùng, khí phách kiên trung, phẩm chất cao đẹp của những người cộng sản Việt Nam sẵn sàng xả thân phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân. Trong nhà tù, bên máy chém của kẻ thù, trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trường kỳ, gian khổ, ác liệt… những cán bộ, đảng viên của Đảng luôn là tấm gương sáng, tiêu biểu cho chủ nghĩa yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam. Vai trò lãnh đạo, uy tín to lớn của Đảng trong lòng dân tộc; vị thế của Đảng trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế bắt nguồn từ chính những giá trị cao đẹp và sự hy sinh không bờ bến của các cán bộ, đảng viên thế hệ đi trước. Đó là những tài sản vô giá của Đảng và nhân dân Việt Nam.

Bộ sách là một tư liệu sử học, không chỉ giúp bạn đọc hiểu đầy đủ, chính xác để tự hào hơn một chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng, của dân tộc, mà còn giúp cho mỗi người, nhất là cán bộ, đảng viên nhận thức sâu sắc hơn giá trị độc lập, tự do và CNXH; thấm thía hơn trách nhiệm, nghĩa vụ của mình đối với các thế hệ đi trước, với Tổ quốc và nhân dân, với công cuộc xây dựng và bảo vệ Đảng trong sạch, vững mạnh.

Bộ sách là tài liệu chính thống có giá trị, hữu ích đối với các nhà nghiên cứu, giảng dạy, các học viên, sinh viên, cán bộ, đảng viên và đông đảo bạn đọc trong nghiên cứu, tìm hiểu, học tập Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, cung cấp những tư liệu tin cậy không chỉ đối với bạn đọc trong nước mà còn cả ngoài nước tìm hiểu nghiên cứu về Đảng Cộng sản Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu bộ sách Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, tập 1 (1930 - 1954) đến bạn đọc!.

Kim Tuyến
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25179662