Làm theo gương Bác Hồ

“Sửa đổi lối làm việc” - Nền tảng, kim chỉ nam của cán bộ, đảng viên
26-10-2017 | 08:57    (lượt xem:614)

(TGAG)- Tháng 10 năm 1947, trong lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. đã hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Những nội dung của tác phẩm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đối với từng cán bộ, đảng viên.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng
25-10-2017 | 07:46    (lượt xem:551)

(TGAG)- “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên” đó chính là lời dạy vô cùng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh thời. Lời dạy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hết sức thời sự, đòi hỏi mọi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc.
Tầm nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
19-10-2017 | 21:11    (lượt xem:470)

(TGAG)- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã có hàng trăm bài báo và tác phẩm phục vụ mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đồng bào ta đi tới cuộc sống tự do, hạnh phúc. Không kể bản Di chúc thiêng liêng của Người, có thể nêu một số tác phẩm bất hủ mà mỗi đảng viên chúng ta cần phải tìm hiểu: Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Sửa đổi lối làm việc, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cụm 3: Tân Châu, An Phú, Phú Tân và Chợ Mới
19-10-2017 | 15:40    (lượt xem:782)

(TGAG)- Sáng ngày 19/10/2017, tại thị xã Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017” cụm 3 gồm: Tân Châu, An Phú, Phú Tân và Chợ Mới. Đến dự có Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đảng ủy: Khối Doanh nghiệp và Khối Dân Chính Đảng giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (cụm 4)
18-10-2017 | 20:20    (lượt xem:449)

(TGAG)- Ngày 17-10-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Cụm 4 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Cụm các Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng: Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05
17-10-2017 | 14:39    (lượt xem:525)

(TGAG)- Ngày 17/10, tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cụm các Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Trại giam Định Thành tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ
16-10-2017 | 08:23    (lượt xem:1015)

(TGAG)- Kết thúc hội thi “Tôi và bạn kể chuyện Bác Hồ”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Trại giam Định Thành (Thoại Sơn) vừa tổ chức, nữ phạm nhân 22 tuổi xuất sắc giành giải nhất với mẫu chuyện "Thi đua về lòng yêu nước thì ta thắng" và phần liên hệ, rút ra bài học cho bản thân hết sức ý nghĩa, cảm động.
Bác Hồ dạy: Phải ra sức sửa chữa sai lầm, khuyết điểm!
13-10-2017 | 15:26    (lượt xem:548)

(TGAG)- Ngay sau khi giành được độc lập, mặc dù phải dồn tâm sức lãnh đạo, xây dựng nhà nước công nông còn non trẻ, trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trước những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên, tháng 10 - năm 1945, Bác Hồ đã viết thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Trong thư, Bác khẳng định: “nhờ lãnh đạo khôn
Tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ
10-10-2017 | 16:30    (lượt xem:935)

(TGAG)- Chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cụ thể bằng Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 3-9-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xác định chi bộ là nơi tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Mô hình tuyên truyền nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho người cao tuổi trên địa bàn huyện An Phú
09-10-2017 | 20:47    (lượt xem:556)

(TGAG)- Trong việc triển khai thực hiện một cách toàn diện các nhiệm vụ công tác Tuyên giáo, Ban Tuyên giáo Huyện ủy An Phú luôn quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nói chung, tuyên truyền miệng nói riêng, nhờ đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo được sự thống nhất trong nội bộ, sự đồng thuận trong nhân dân trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
09-10-2017 | 19:19    (lượt xem:453)

(TGAG)- Kỷ niệm 70 năm tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc". Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” thể hiện sự tiếp nối và nhất quán của Chủ tịch Hồ Chí Minh về Đảng Cộng sản Việt Nam, tiếp sau các tác phẩm trước đó của Người, như: “Đường Kách mệnh” (năm 1927) và “Chính cương vắn tắt", "Sách lược vắn tắt” (năm 1930), thể hiện những tư tưởng cơ bản, cốt lõi và hết sức quan trọng về cách mạng Việt Nam.
Chủ thể của mọi sáng tạo!
05-10-2017 | 07:18    (lượt xem:561)

(TGAG)- Con người là nguồn tài nguyên, của cải đích thực và quý giá nhất của mỗi quốc gia. Vì vậy, phát triển kinh tế - xã hội, xét cho cùng, phải vì con người; tạo môi trường thuận lợi để con người có cơ hội phát huy mọi năng lực sáng tạo, có cuộc sống tự do, ấm no, hạnh phúc.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7855326