Làm theo gương Bác Hồ

Phú Tân với Hội thi kể chuyện về “Gương người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
26-10-2017 | 14:39    (lượt xem:617)

(TGAG)- Từ khi thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: 100% chi, đảng bộ đăng ký thực hiện mô hình “Thực hành tiết kiệm” từ 5.000đ
“Sửa đổi lối làm việc” - Nền tảng, kim chỉ nam của cán bộ, đảng viên
26-10-2017 | 08:57    (lượt xem:526)

(TGAG)- Tháng 10 năm 1947, trong lúc tình hình đất nước và công tác xây dựng Đảng đặt ra yêu cầu mới, Chủ tịch Hồ Chí Minh với bút danh X.Y.Z. đã hoàn thành tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, trình bày một cách hệ thống tư tưởng đổi mới về xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong điều kiện Đảng cầm quyền, làm tài liệu cho tổ chức đảng các cấp và cán bộ, đảng viên học tập, rèn luyện, tu dưỡng. Những nội dung của tác phẩm này đến nay vẫn còn nguyên giá trị, nhất là đối với công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng, đối với từng cán bộ, đảng viên.
Quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về tính nghiêm minh của kỷ luật Đảng
25-10-2017 | 07:46    (lượt xem:463)

(TGAG)- “Sức mạnh vô địch của Đảng là ở tinh thần kỷ luật tự giác, ý thức tổ chức nghiêm chỉnh của cán bộ, đảng viên” đó chính là lời dạy vô cùng quý báu của Chủ tịch Hồ Chí Minh lúc còn sinh thời. Lời dạy của Người cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị và hết sức thời sự, đòi hỏi mọi tổ chức đảng và mỗi cán bộ, đảng viên phải quán triệt sâu sắc.
Xây dựng phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21-10-2017 | 21:06    (lượt xem:5459)

(TGAG)- Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng cầm quyền, đảng viên của Đảng được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong các tổ chức đảng, chính quyền,
Tầm nhìn xa trông rộng của Hồ Chí Minh về xây dựng, chỉnh đốn Đảng được thể hiện trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”
19-10-2017 | 21:11    (lượt xem:391)

(TGAG)- Trong cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác Hồ đã có hàng trăm bài báo và tác phẩm phục vụ mục tiêu đấu tranh giải phóng dân tộc, đưa đồng bào ta đi tới cuộc sống tự do, hạnh phúc. Không kể bản Di chúc thiêng liêng của Người, có thể nêu một số tác phẩm bất hủ mà mỗi đảng viên chúng ta cần phải tìm hiểu: Bản án chế độ thực dân Pháp, Đường Kách mệnh, Tuyên ngôn độc lập, Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, Sửa đổi lối làm việc, Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân.
Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, cụm 3: Tân Châu, An Phú, Phú Tân và Chợ Mới
19-10-2017 | 15:40    (lượt xem:690)

(TGAG)- Sáng ngày 19/10/2017, tại thị xã Tân Châu, Ban Thường vụ Tỉnh ủy An Giang tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017” cụm 3 gồm: Tân Châu, An Phú, Phú Tân và Chợ Mới. Đến dự có Đồng chí Lê Hồng Khâm, Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.
Đảng ủy: Khối Doanh nghiệp và Khối Dân Chính Đảng giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (cụm 4)
18-10-2017 | 20:20    (lượt xem:382)

(TGAG)- Ngày 17-10-2017, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp và Đảng ủy Khối Dân chính Đảng tổ chức Hội nghị giao ban Cụm 4 việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng chí Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị.
Cụm các Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng: Giao ban việc thực hiện Chỉ thị 05
17-10-2017 | 14:39    (lượt xem:446)

(TGAG)- Ngày 17/10, tại Văn phòng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cụm các Đảng ủy Quân sự, Công an, Biên phòng tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thiếu tướng Bùi Bé Tư - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị.
Trại giam Định Thành tổ chức Hội thi kể chuyện Bác Hồ
16-10-2017 | 08:23    (lượt xem:815)

(TGAG)- Kết thúc hội thi “Tôi và bạn kể chuyện Bác Hồ”, do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh phối hợp Trại giam Định Thành (Thoại Sơn) vừa tổ chức, nữ phạm nhân 22 tuổi xuất sắc giành giải nhất với mẫu chuyện "Thi đua về lòng yêu nước thì ta thắng" và phần liên hệ, rút ra bài học cho bản thân hết sức ý nghĩa, cảm động.
Bác Hồ dạy: Phải ra sức sửa chữa sai lầm, khuyết điểm!
13-10-2017 | 15:26    (lượt xem:450)

(TGAG)- Ngay sau khi giành được độc lập, mặc dù phải dồn tâm sức lãnh đạo, xây dựng nhà nước công nông còn non trẻ, trong hoàn cảnh “ngàn cân treo sợi tóc”, nhưng trước những biểu hiện tiêu cực xuất hiện trong một số cán bộ, đảng viên, tháng 10 - năm 1945, Bác Hồ đã viết thư gửi ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng. Trong thư, Bác khẳng định: “nhờ lãnh đạo khôn
Tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong chi bộ
10-10-2017 | 16:30    (lượt xem:736)

(TGAG)- Chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ được cụ thể bằng Hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 3-9-2013 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xác định chi bộ là nơi tổ chức học tập, sinh hoạt thường xuyên tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 301 khách online

Số lượt xem : 6989268