Làm theo gương Bác Hồ

Chuyện Bác Hồ với sinh nhật Ðảng
03-02-2018 | 17:57    (lượt xem:551)

Ngày 3-2-1930, Bác Hồ chủ trì Hội nghị thành lập Ðảng Cộng sản Việt Nam. Từ đó đến tháng 9-1969, khi về cõi vĩnh hằng, Bác đã trải qua 39 lần kỷ niệm sinh nhật Ðảng, và lần nào cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Sau đây, xin nêu lên vài mẩu chuyện tiêu biểu.
Chợ Mới sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
30-01-2018 | 15:30    (lượt xem:725)

(TGAG)- Sáng ngày 30/01/2018, Huyện ủy Chợ Mới sơ kết 2 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, Phong Cách Hồ Chí Minh”. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư huyện uỷ Chợ Mới chủ trì hội nghị.
Tri Tôn: Sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05 và triển khai học tập chuyên đề năm 2018
28-01-2018 | 17:34    (lượt xem:570)

(TGAG)- Ngày 26/01/2018 Ban Tuyên giáo huyện ủy Tri Tôn tổ chức hội nghị sơ kết việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017, đồng thời triển khai học tập chuyên đề năm 2018 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên”.
Phú Tân sơ kết Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị và triển khai chuyên đề năm 2018
26-01-2018 | 14:53    (lượt xem:667)

(TGAG)- Sáng ngày 26/01/2018, Ban Thường vụ huyện ủy Phú Tân tổ chức hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Lâm Phước Trung - Tỉnh ủy viên - Bí thư huyện ủy.
Chợ Mới với hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh - Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2017
23-01-2018 | 15:20    (lượt xem:674)

(TGAG)- Thiết thực chào mừng kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2017) và kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 - 20/8/2017) hướng đến chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Bác Tôn (20/8/1888 - 20/8/2018). Ban Tuyên giáo Huyện ủy xây dựng kế hoạch tổ chức hội thi tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Tôn Đức Thắng năm 2017. Hội thi được tổ chức vòng cơ sở và vòng cấp huyện.
Tấm gương sáng về tự học của Chủ tịch Hồ Chí Minh
25-12-2017 | 15:59    (lượt xem:787)

(TGAG)- Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: giáo dục tạo ra sức mạnh cho dân tộc, vì “một dân tộc dốt là một dân tộc yếu”. Ngay từ năm 1945, Người đề nghị mở chiến dịch “diệt giặc dốt” đồng thời với chiến dịch “chống giặc đói” và “chống giặc ngoại xâm”.
Xây dựng phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên theo tư tưởng Hồ Chí Minh
15-12-2017 | 08:47    (lượt xem:1292)

(TGAG)- Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn đề cao vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên. Người coi “cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, “cán bộ là cái dây chuyền của bộ máy”, “cán bộ là tiền vốn của Đoàn thể” và đi đến kết luận: “Công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Vì thế, Người rất quan tâm đến xây dựng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, đảng viên của Đảng, trong đó có xây dựng, rèn luyện phong cách công tác. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng phong cách làm việc, phong cách công tác của người cán bộ, đảng viên cần tập trung thực hiện các nội dung sau:
Tìm hiểu phong cách lãnh đạo sâu sát của Chủ tịch Hồ Chí Minh
19-11-2017 | 20:50    (lượt xem:2196)

(TGAG)- Trong thực tiễn, Hồ Chí Minh là tấm gương sáng về phong cách lãnh đạo sâu sát. Theo tài liệu thống kê của Bảo tàng Hồ Chí Minh, chỉ tính trong 10 năm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc (1955-1965), không quản tuổi cao, công việc bề bộn, Người đã thực hiện hơn 700 lượt đi thăm các địa phương, công trường, xí nghiệp, hợp tác xã, đơn vị bộ đội…, từ miền núi đến
Xây dựng phong cách dân chủ, nhưng quyết đoán của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
21-10-2017 | 21:06    (lượt xem:6534)

(TGAG)- Trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, mỗi cán bộ, đảng viên đều có trách nhiệm tổ chức, lãnh đạo quần chúng, dẫn dắt quần chúng nhân dân đi theo Đảng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khi Đảng cầm quyền, đảng viên của Đảng được tín nhiệm và sắp xếp tham gia công tác lãnh đạo, quản lý ở các cơ quan, đơn vị. Trong các tổ chức đảng, chính quyền,
Cán bộ, đảng viên phải thật sự là người đày tớ thật trung thành của nhân dân
11-12-2017 | 07:53    (lượt xem:918)

(TGAG)- Là cán bộ, đảng viên chắc mỗi người chúng ta, ai ai cũng nhớ những lời Bác Hồ dạy trước lúc đi xa. Trong bản Di chúc, Người đã căn dặn rằng: “Đảng ta là một đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thật sự cần kiệm, liêm chính, chí công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là
Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
06-12-2017 | 15:05    (lượt xem:710)

(TGAG)- Với yêu cầu đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng, chỉnh đốn Đảng: Chuyên đề năm 2017 về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” và nội dung về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm” đối với đảng viên, công chức.
Một số kinh nghiệm rút ra từ Hội thi tìm hiểu về Bác Hồ, Bác Tôn của thành phố Long Xuyên
15-11-2017 | 20:18    (lượt xem:552)

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ ngày 20/7/2017 đến 5/8/2017, Ban Tuyên giáo Thành ủy Long Xuyên đã tổ chức Hội thi tìm hiểu về Bác Hồ, Bác Tôn. Hội thi không chỉ giới hạn ở không gian hẹp, trách nhiệm của mỗi thí sinh, của các đội tham gia dự thi mà là tinh thần
Phú Tân với Hội thi kể chuyện về “Gương người tốt, việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
26-10-2017 | 14:39    (lượt xem:737)

(TGAG)- Từ khi thực hiện Chỉ thị 06, Chỉ thị 03, đến Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đến nay, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân. Qua đó xuất hiện nhiều mô hình, cách làm hay như: 100% chi, đảng bộ đăng ký thực hiện mô hình “Thực hành tiết kiệm” từ 5.000đ
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
7856016