Làm theo gương Bác Hồ

Nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên
23-03-2015 | 19:23    (lượt xem:967)

Trong ý thức đạo đức, yếu tố tình cảm đạo đức là đặc biệt quan trọng, nếu thiếu nó thì những khái niệm, phạm trù đạo đức và mọi tri thức đạo đức thu nhận được bằng con đường lý tính không thể chuyển hóa thành hành vi đạo đức. Đối với cán bộ, công chức để việc chuyển hóa đó thành hiện thực, có lẽ trước hết mỗi cán bộ, công chức phải có được ý thức trách nhiệm đối với công việc của mình.
Học tập và làm theo Bác về trung thực, trách nhiệm, gắn bó với nhân dân, đoàn kết xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh
01-02-2015 | 20:44    (lượt xem:842)


Theo GS. Hoàng Chí Bảo - Chuyên gia cao cấp của Hội đồng Lý luận Trung ương, học tập và làm theo Bác theo chuyên đề năm 2015 cũng có nghĩa là tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách trong xây dựng Đảng hiện nay”, thực hiện cho được quyết tâm chính trị của Đảng là xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, để lấy lại niềm tin của người dân đối với Đảng.
Chợ Mới với khẩu hiệu “3 không - 3 cần - 3 quyết tâm”
30-12-2014 | 13:44    (lượt xem:6740)

(TGAG)- Nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, ngày 14/4/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Chợ Mới ban  hành khẩu hiệu hành động “3 không - 3cần - 3 quyết tâm” cụ thể như sau:

Một số vấn đề cần quan tâm việc tổng kết, đánh giá 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị
30-12-2014 | 13:34    (lượt xem:6228)

(TGAG)- Nhằm thực hiện tốt việc tổng kết, đánh giá kết quả 4 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, cấp ủy đảng các cấp cần quan tâm một số nội dung sau:

Hướng dẫn việc học tập chuyên đề "Học và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2015
30-12-2014 | 09:56    (lượt xem:1946)

Ngày 3/12/2014, Ban Tuyên giáo Trung ương đã ban hành Hướng dẫn số 137-HD/BTGTW về việc Họctập chuyên đề năm 2015 "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh". Tuyên giáo An Giang trân trọng giới thiệu toàn văn Hướng dẫn.

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 95 khách online

Số lượt xem : 6908939