Làm theo gương Bác Hồ

Huyện ủy Châu Thành tổ chức học tập chuyên đề "Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"
01-03-2017 | 14:36    (lượt xem:670)

(TGAG)- Sáng ngày 1-3-2017, Ban Thường vụ huyện ủy Châu Thành tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt và tổ chức học tập chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đồng chí Hồ Văn Hận - Phó Bí thư thường trực huyện ủy chủ trì hội nghị.
Một số vấn đề cần lưu ý trong quá trình vận dụng và phát triển tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh
24-02-2017 | 08:28    (lượt xem:629)

(TGAG)- Tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của toàn Đảng và toàn dân tộc ta; tài sản tinh thần vô cùng to lớn và quý giá của Nhân dân ta. Vận dụng và phát triển đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh là vấn đề có tầm quan trọng đặc biệt trong mọi giai đoạn của cách mạng Việt Nam. Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam làm sáng tỏ bài học: Khi nào, ở đâu chúng ta trung thành, vận dụng một cách đúng đắn, sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh thì cách mạng gặt hái thành tựu; ngược lại, nếu xa rời, vận dụng thiếu đúng đắn, thiếu sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh, nghiêm trọng hơn là làm sai, thì cách mạng gặp khó khăn, thậm chí là tổn thất.
Chợ Mới sơ kết năm 2016 việc học tập và làm theo Bác Hồ
17-02-2017 | 14:57    (lượt xem:707)

(TGAG)- Sáng 17-02-2017, Huyện ủy Chợ Mới tổ chức hội nghị sơ kết năm 2016 việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) của Đảng “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị.
Xây dựng Đảng về đạo đức theo tư tưởng Hồ Chí Minh
06-02-2017 | 04:43    (lượt xem:767)

(TGAG)- Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh xây dựng Đảng về đạo đức, chủ yếu nói về đạo đức của người cán bộ đảng viên, trong đạo đức của người cán bộ đảng viên Người chú trọng đến nêu cao tinh thần trách nhiệm, theo Bác trách nhiệm là phải gánh vác hoặc là nhận lấy về mình, ai cũng có trách nhiệm và mỗi người có một vai trò, vị trí trong mối quan hệ xã hội ví dụ như trách
Hoạt động của Nguyễn Ái Quốc từ sau hội nghị hợp nhất, thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam
30-01-2017 | 11:20    (lượt xem:696)

(TGAG)- Ngày 03/02/1930, Nguyễn Ái Quốc chủ trì Hội nghị hợp nhất ba tổ chức Đảng cộng sản đã tự phát thành lập ở trong nước, thành lập Đảng Cộng sản (ĐCS) Việt Nam, thông qua Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Điều lệ vắn tắt, Chương trình tóm tắt tại Hồng Kông. Sau đó, Nguyễn Ái Quốc trở lại Thái Lan giải quyết một số công việc của Quốc tế Cộng sản (QTCS), rồi trở sang Hồng Kông rồi sang Thượng Hải. Tháng 10/1930 cũng tại Hồng Kông, Hội nghị lần thứ I Ban Chấp hành Trung ương
Học sinh, sinh viên làm theo lời Bác, học giỏi, rèn luyện tốt để trở thành người chủ tương lai của đất nước
26-01-2017 | 05:42    (lượt xem:681)

(TGAG)- Với tầm nhìn chiến lược và tình thương yêu lớn lao đối với thế hệ trẻ, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm và đánh giá đúng đắn vai trò của thế hệ trẻ trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc bảo vệ, xây dựng, kiến thiết nước nhà. Vì vậy, suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, Bác luôn quan tâm đến việc chăm lo đào tạo, giáo dục, bồi dưỡng con người, đặc biệt là thế hệ học sinh, sinh viên. Bác coi con người, nhất là học sinh, sinh viên là nhân tố hàng đầu, nhân tố quyết định vận mệnh của đất nước sau này.
Quan tâm thực hiện công tác thi đua, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
12-01-2017 | 14:58    (lượt xem:674)

(TGAG)- Nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08-9-2016 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 13-KH/TU ngày 23-9-2016 Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Kế hoạch số 526/KH-UBND ngày 07-10-2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 535/KH-UBND ngày 13-10-2016 về “tổ chức phong trào thi đua đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021”.
Đảng ủy xã An Cư đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đến năm 2021
10-01-2017 | 04:05    (lượt xem:656)

(TGAG)- Sáng ngày 09/01/2017, Đảng ủy xã An Cư tổ chức triển khai kế hoạch đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh từ nay đến năm 2021, cho các đồng chí trong Ban Chấp hành đảng ủy, bí thư của 19 chi bộ trực thuộc và các ban ngành đoàn thể địa phương.
Tình yêu thương con người qua câu chuyện kể về Bác Hồ
31-12-2016 | 16:03    (lượt xem:1259)

(TGAG)- Bác Hồ - hai tiếng thật thiêng liêng và gần gũi với mỗi con người chúng ta. Bác Hồ là kết tinh của tâm hồn dân tộc, là đài sen tỏa ngát làng Sen. Là một vị lãnh tụ nhưng Bác luôn coi khinh sự xa hoa, suốt đời giữ một nếp sống thanh bạch, tao nhã, giản dị, luôn một lòng một dạ sống vì nhân dân, đặt quyền lợi của nhân dân lên cao
Nội dung chủ yếu của học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
23-12-2016 | 10:09    (lượt xem:936)

(TGAG)- Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đó là công việc thường xuyên của các tổ chức Đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội, địa phương, đơn vị gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”; lần đầu tiên khẳng định xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh không chỉ về chính trị, tư tưởng, tổ chức, mà còn nhấn mạnh xây dựng Đảng về đạo đức; lần đầu tiên “phong cách Hồ Chí Minh” được nhấn mạnh chính thức trong văn kiện Đại hội Đảng.
Đảng ủy Quân sự tỉnh triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị
21-12-2016 | 14:23    (lượt xem:1075)

(TGAG)- Chiều ngày 19-12, Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị (khóa XII) và Chỉ thị 87 của Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cấp ủy viên, cán bộ chính trị các cơ quan, đơn vị trực thuộc.
Học tập chuyên đề “những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”
19-12-2016 | 14:31    (lượt xem:3993)

(TGAG)- Ngày 08 tháng 12 năm 2016, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 27-HD/BTGTU về việc học tập Chuyên đề “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong nhiệm kỳ 2016 – 2020. Đây là nội dung chính của Chuyên đề toàn khóa được đặt ra từ năm đầu và thực hiện xuyên suốt trong quá trình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (tài liệu do Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự Thật biên tập và xuất bản).
“Việc gì có lợi cho dân thì phải hết sức làm…”
14-12-2016 | 21:30    (lượt xem:843)

(TGAG)- Hơn 10 năm gắn bó với binh nghiệp, cống hiến một thời trai trẻ cho công cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, khi về với đời thường, ông không ngừng phát huy phẩm chất tốt đẹp của anh “Bộ đội cụ Hồ” trong làm ăn phát triển kinh tế gia đình và tích cực tham gia công tác xã hội từ thiện tại địa phương. Ông là một trong hai cựu chiến binh tiêu biểu của An Giang tham dự Lễ Tuyên dương cựu chiến binh tiêu biểu cả nước năm 2016 tại Hà Nội vừa qua…
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Thống Kê

Đang có 133 khách online

Số lượt xem : 6214504