Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Trần Hữu Phước - Chỉ huy trưởng tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(TGAG)- Thời gian qua, học và làm theo Bác là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng được Đảng ủy xã Tân Thạnh (thị xã Tân Châu) đẩy mạnh theo từng chuyên đề, bằng những việc làm thiết thực, có hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tổ chức triển khai không chỉ trong cán bộ, đảng viên mà còn nhân rộng ra các tầng lớp nhân dân. Từ đó, xuất hiện ngày càng nhiều những gương tập thể, cá nhân tiêu biểu. Điển hình cho việc học theo Bác trong phong trào thi đua quyết thắng, trong đó có phần đóng góp không nhỏ của đồng chí Trần Hữu Phước, Phó bí thư chi bộ - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự (BCHQS) xã Tân Thạnh.

Trong quá trình công tác, thực hiện theo lời dạy của Bác “Phải yêu nhân dân, kính trọng nhân dân, tin tưởng vào sức mạnh, năng lực sáng tạo, năng lực cách mạng của nhân dân. Phải luôn gần gũi nhân dân, kịp thời nắm bắt nguyện vọng tâm tư, tình cảm và hoàn cảnh của nhân dân để đề ra các chủ trương, chính sách phù hợp với nhân dân và phát huy sáng kiến của nhân dân…”. Cụ thể trong công tác giúp dân từ năm 2018 đến nay, đã tham gia giúp dân cất mới, sửa chữa nhà cho hộ nghèo, xây dựng cầu, làm đường nông thôn với hơn 350 ngày công lao động. Đồng chí Trần Hữu Phước, chia sẻ: “Thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ chính trị gắn với cuộc vận động phát huy truyền thống cống hiến tài năng xứng danh Bộ đội Cụ Hồ trong thực hiện nhiệm vụ là phải chủ động, với vai trò là người chỉ huy đơn vị, trước tiên là gương mẫu tự tìm hiểu nâng cao trình độ chính trị tư tưởng vững vàng; trong học tập và làm theo Bác, bản thân hình thành tính trung thực giữa gia đình với đồng chí, giữ vững được nhân cách góp phần làm lành mạnh các mối quan hệ xã hội; bên cạnh đó thì luôn được sự quan tâm chỉ đạo của BCHQS thị xã, của Đảng ủy và thường xuyên tu dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức lối sống, rèn luyện nâng cao bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật quân sự thực hiện tốt mọi nhiệm vụ được giao”.


Đồng chí Trần Hữu Phước- Chỉ huy trưởng BCHQS xã Tân Thạnh (bìa phải) nhận giấy khen tập thể xuất sắc.


Hằng năm, tùy vào chuyên đề học tập và làm theo Bác, đồng chí Trần Hữu Phước và đơn vị tiến hành xây dựng các tiêu chí, chuẩn mực tu dưỡng như chuyên đề “Suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống giản dị”. Với vai trò chỉ huy trưởng, đặt trên vai một nhiệm vụ khá nặng nề nhưng đồng chí lúc nào cũng luôn tự hào và không ngừng học tập từ những thế hệ đi trước, đặc biệt đồng chí còn là người truyền đạt hướng dẫn, huấn luyện những kiến thức hữu ích cho các chiến sĩ trong đơn vị về đạo đức, lối sống kỷ luật, kỷ cương. Bên cạnh đó, đồng chí Phước còn học tập và làm theo tấm gương của Bác về “Nêu cao tinh thần trách nhiệm, chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm”, đồng chí luôn là người tiên phong thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí trong công tác và trong cuộc sống đời thường, cùng với đó là tăng thu cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần tạo động lực về tinh thần cho các chiến sĩ trong đơn vị. Ông Nguyễn Văn Xương, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND - Bí thư chi bộ quân sự xã Tân Thạnh nhận xét: “Nói về đồng chí Phước có phẩm chất đạo đức tốt, lối sống giản dị gương mẫu trong công tác. Đồng chí luôn chấp hành tốt các quy định của Đảng, Nhà nước, nội quy quy định của cơ quan và ý kiến chỉ đạo của cấp trên. Đồng chí luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, chia sẻ giúp đỡ khi đồng chí, đồng đội gặp khó khăn, hướng dẫn kịp thời trong công tác và trong cuộc sống. Gương mẫu trong công việc có tinh thần trách nhiệm. Đồng chí chủ động tham mưu đề xuất cho lãnh đạo quân sự thị xã, lãnh đạo của xã thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, nhất là sự kiện chính trị quan trọng của địa phương”.

Với những thành tích đạt được trong nhiều năm qua, đơn vị được biểu dương chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được nhận nhiều, bằng khen, giấy khen của tỉnh, thị xã và xã, đồng chí Phước cũng là đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhiều năm liền và là 01 trong số 18 điển hình tiên tiêu biểu học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vừa được tuyên dương trong Hội nghị sơ kết và tôn vinh điển hình tiên tiến 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2014 - 2019). Đồng chí Phước cho biết: “Đối với bản thân sẽ tiếp tục thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; thể hiện vai trò tiên phong gương mẫu của người đứng đầu đơn vị; làm cho các phong trào lan tỏa rộng khắp, cố gắng thực hiện tốt vai trò trách nhiệm của mình, phục vụ nhân dân, phục vụ xã hội; còn đối với đơn vị, sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, giám sát, đăng kí tổ chức học tập gắn với thực tiễn, để đánh giá cán bộ, đảng viên, chiến sĩ  trong thời gian thực hiệm nhiệm vụ quân sự, trong đó gắn với phong trào thi đua quyết thắng hàng năm”.

Bằng sức trẻ, tài năng và niềm đam mê, đồng chí Trần Hữu Phước tiếp tục phấn đấu hơn nữa, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, ngành quân sự và nhân dân giao phó; tiếp tục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày càng phát triển vững mạnh, để từ đó xây dựng đạo đức, lối sống từng cán bộ, chiến sĩ trong Ban Chỉ huy Quân sự xã Tân Thạnh là những tấm gương sáng, không chỉ góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu quân sự quốc phòng địa phương, xứng đáng với lòng tin yêu của Nhân dân.

Thùy Trang (Tân Châu)
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
23302378