Truy cập hiện tại

Đang có 207 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Hội nghị giao ban Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị năm 2018, cụm 4

(TGAG)- Sáng ngày 08-11-2018, Ban Thường vụ Đảng ủy Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2018.


Đến dự hội nghị có đồng chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy - Trưởng Đoàn công tác tỉnh phụ trách Cụm 4; đồng chí Tân Văn Ngữ, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; các đồng chí là thành viên Bộ phận giúp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của tỉnh; cùng các đồng chí là lãnh đạo Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp tỉnh; đại diện lãnh đạo, cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc của hai Đảng ủy Khối…

Những năm qua, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp tỉnh đặc biệt quan tâm và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đạt được nhiều kết quả. Nội dung bám sát định hướng của Trung ương; Kế hoạch số 45-KH/TU, ngày 06-4-2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc học tập, sinh hoạt chuyên đề năm 2018, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, trong đó có vận dụng vào điều kiện thực tiễn của hai Đảng ủy Khối.


Tại Hội nghị, nhiều tham luận được trình bày, trong đó các đại biểu đã tập trung chia sẻ những kinh nghiệm, mô hình, cách làm hiệu quả ở đơn vị và các giải pháp tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW đạt hiệu quả thiết thực hơn, gắn với thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07-6-2012 của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp” và Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị về “Một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”. Hầu hết các tổ chức cơ sở đảng đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng, cũng như nội dung đăng ký làm theo Bác của mỗi cá nhân; nhiều đơn vị quan tâm đề cao trách nhiệm người đứng đầu để nêu gương cho cấp dưới và cán bộ, đảng viên, người lao động, v.v…


Đồng chí chí Lưu Vĩnh Nguyên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, phát biểu chỉ đạo Hội nghị


Phát biểu tại hội nghị, đồng chí chí Lưu Vĩnh Nguyên biểu dương các kết quả đạt được qua triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Đảng ủy Khối Dân chính Đảng và Doanh nghiệp tỉnh. Hai Đảng ủy Khối đã tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả quan trọng, nổi bật là nhận thức của cán bộ, đảng viên, người lao động đã được nâng lên rõ rệt; nội dung thực hiện ngày càng đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả mang lại cao hơn. Về phương hướng tới, đồng chí yêu cầu hai Đảng ủy Khối phải xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài; tiếp tục tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề năm 2019 gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư, Quy định số 55-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 15-CT/TW của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, góp phần nâng cao nhận thức và hành động cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong việc giữ gìn, tu dưỡng phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng; đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống tiêu cực, lãng phí, quan liêu, tham nhũng; duy trì và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của cá nhân và doanh nghiệp; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ở cơ sở. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 19-CT/TU, ngày 14-9-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở, nhất là việc xây dựng cam kết, kế hoạch thực hiện các nghị quyết, quy định của Đảng đối với cán bộ, đảng viên, v.v… Yêu cầu Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Dân chính Đảng hoàn chỉnh Báo cáo kết quả hội nghị giao ban Cụm 4; tổng hợp những kiến nghị, đề xuất tại hội nghị gởi về Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy góp phần đưa việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị trong thời gian tới hiệu quả, thiết thực hơn./.

Hồ Nguyễn
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25172592