Làm theo gương Bác Hồ

Đảng ủy Ô Long Vĩ sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Ngày 19-6-2018, Đảng ủy xã Ô Long Vĩ huyện Châu Phú tổ chức Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Thanh Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã; Bí thư Chi bộ trực thuộc, Bộ phận giúp việc Ban Thường vụ Đảng ủy xã. Đồng chí Phan Văn Vấn - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị.

Qua 02 năm, Đảng ủy xã đã tập trung triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác xây dựng Đảng và là một trong những giải pháp quan trọng nhằm giáo dục, ngăn chặn, đẩy lùi có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua tổ chức triển khai thực hiện, xã đã đạt những kết quả cụ thể sau: Ban Thường vụ Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc Đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hàng năm của đơn vị, góp phần thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trong 02 năm (năm 2016 và năm 2017). Tạo sự chuyển biến mạnh trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về trách nhiệm nêu gương và ý thức tự giác đối với công việc. Vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cơ quan ngày càng có sự chuyển biến rõ nét, góp phần củng cố niềm tin trong các bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Công tác tuyên truyền được vận dụng sáng tạo, từ đó góp phần xuất hiện nhiều gương người tốt, việc tốt học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với những kết quả đạt được, qua thời gian thực hiện xã vẫn còn tồn tại một số hạn chế như việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề về học tập Bác chỉ dừng lại ở việc đọc nội dung đã chọn, ít có ý kiến thảo luận liên hệ nên chất lượng chưa cao; một vài Chi bộ, người đứng đầu chưa thực sự quan tâm đúng mức, từ đó thiếu đầu tư, nghiên cứu cách làm mới, mô hình phù hợp để triển khai thực hiện sâu rộng...


Phát biểu tại buổi hội nghị, đồng chí Đỗ Thanh Phong - Phó trưởng Ban Tuyên giáo huyện ủy biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân đạt được qua 02 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị; đồng thời nhấn mạnh, tâm điểm của xã Ô Long Vĩ trong giai đoạn hiện nay là tập trung cho xây dựng nông thôn mới. Do vậy, Đảng ủy xã cần xây dựng một chuyên đề về ý thức, hành động của cán bộ, đảng viên trong việc tập trung xây dựng nông thôn mới, để đạt được mục đích đưa xã đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2019. Đó là học tập và làm theo Bác bằng việc chuyển từ ý thức, nội dung, lý luận trở thành hành động cho công việc cụ thể...Dịp này, Đảng ủy- UBND xã đã khen thưởng 12 tập thể và 13 cá nhân tiêu biểu trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2017./.

Trúc Mai
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
8647763