Truy cập hiện tại

Đang có 135 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Phú Tân đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TGAG)- Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một nội dung, biện pháp hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Nhận thức được vấn đề này, Đảng bộ huyện Phú Tân đã triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, liên tục, bền bỉ và lâu dài của các cơ quan, đơn vị.

Sau gần hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, gắn với việc thực hiện các Nghị quyết Trung ương khóa XII và nhiệm vụ chính trị của phương, Đảng bộ huyện Phú Tân đã đạt những kết quả bước đầu rất quan trọng, cụ thể như:

Tổ chức nghiêm túc các đợt học tập, quán triệt Chuyên đề toàn khóa, Chuyên đề hằng năm của Trung ương, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho cán bộ, đảng viên toàn Đảng bộ, tỷ lệ đạt từ 98% trở lên. Qua học tập đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm vững những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người và các chuyên đề hằng năm, từ đó liên hệ thực tiễn và soi rọi bản thân để xây dựng kế hoạch phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện sát với chức năng, nhiệm vụ được giao. Thông qua kiểm tra đảng viên chấp hành và kiểm điểm đánh giá phân loại tổ chức cơ sở đảng và đảng viên cuối năm… hầu hết thực hiện tốt các nội dung đăng ký, góp phần nâng cao chất lượng công việc, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bám sát nội dung chuyên đề hằng năm, các chi, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị xây dựng chuẩn mực đạo đức phù hợp với đặc điểm của địa phương, chuẩn mực chung của ngành và công khai tại cơ quan, đơn vị. Nội dung tập trung giáo dục cán bộ, đảng viên về đức tính cần, kiệm, liêm chính, chí công vô tư, tinh thần trách nhiệm, trung thực, kỷ luật, đoàn kết, tận tụy với công việc, gắn bó nhân dân.


Các cấp ủy đảng duy trì thường xuyên việc đưa nội dung chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm và các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ với các hình thức chủ yếu như: kể những mẫu chuyện về Bác Hồ, sinh hoạt bài viết, tác phẩm trong Bản tin Thông tin Công tác tư tưởng, Trang Thông tin điện tử Tuyên giáo An Giang, nêu gương người tốt, việc tốt... qua đó rút ra bài học kinh nghiệm, liên hệ thực tế chức năng, nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị.

Việc học tập và làm theo Bác đã góp phần quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Kết quả xét phân loại tổ chức cơ sở đảng năm 2016, toàn đảng bộ huyện chỉ có 01 chi bộ cơ sở Hoàn thành nhiệm vụ, 01 chi bộ cơ sở Yếu kém, còn lại 64 chi, đảng bộ cơ sở đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; đến năm 2017 thì 66/66 chi, đảng bộ cơ sở đều đạt mức Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

Hằng năm, cấp ủy lãnh đạo các đoàn thể chính trị - xã hội, nhất là Đoàn thanh niên, đều có chương trình, kế hoạch hành động của thanh niên trong học tập và làm theo Bác, như: “Tuổi trẻ Phú Tân làm theo lời Bác”, tổ chức các chuyến du khảo về nguồn, phát động hưởng ứng Cuộc thi viết về chủ đề học tập và làm theo Bác… góp phần nâng cao nhận thức chính trị, bồi đắp niềm tin, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện duy trì việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuyên đề hằng năm vào chương trình các lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng, Đảng viên mới. Các trường học trên địa bàn huyện tích hợp nội dung học tập và làm theo Bác vào các môn học Lịch sử, Ngữ văn, Giáo dục công dân và lồng ghép vào các buổi sinh hoạt ngoại khóa, duy trì tổ chức cho giáo viên, học sinh biểu diễn tiểu phẩm, kể chuyện về Bác Hồ… góp phần giáo dục đạo đức cách mạng, phẩm chất cao quý của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho học sinh, giáo viên, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội.

Công tác tuyên truyền luôn được các cấp ủy đảng, các ngành quan tâm lãnh đạo, tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực: duy trì việc tổ chức Hội thi kể chuyện về Bác Hồ, gắn với thi tuyên truyền viên giỏi, đặc biệt năm 2017 huyện tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về “Gương người tốt, việc tốt”, đây là những tấm gương người thật, việc thật trong đời sống xã hội, tạo được hiệu ứng tích cực trong nội bộ và nhân dân về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo Bác; hưởng ứng Cuộc thi sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2016 - 2017 đạt 7 giải thưởng các loại (1 giải A, 2 giải C và 4 giải Khuyến khích). Đài Truyền thanh, Cổng thông tin điện tử huyện thực hiện tốt việc đăng tải các tin, bài viết, xây dựng phóng sự, gương người tốt, việc tốt, chuyên mục, phản ánh các hoạt động liên quan đến việc học tập và làm theo Bác.

Việc sơ kết hằng năm theo hướng dẫn được thực hiện đúng tiến độ. Qua đó, phát hiện ngày càng có nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, cũng như xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác được nhân rộng. Hai năm qua huyện đã khen thưởng 40 tập thể, 74 cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác. Để việc học tập và làm theo Bác ngày càng đi vào cuộc sống, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân, trong thời gian tới Phú Tân quyết tâm thực hiện tốt một số việc sau:

Một là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các văn bản hướng dẫn, quy định của Trung ương, của tỉnh…phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng địa phương, đơn vị. Tập trung giải quyết dứt điểm những vấn đề nổi cộm, bức xúc kéo dài ở cơ sở. Gắn kết việc thực hiện Chỉ thị 05 với Nghị quyết Trung ương 4, Trung ương 6 (khóa XII) và thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ huyện năm 2018.

Hai là, cán bộ, đảng viên duy trì xây dựng và thực hiện kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. nêu cao trách nhiệm nêu gương của lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu và của cán bộ, đảng viên về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Tiếp tục xây dựng, thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Ba là, tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền học tập và làm theo Bác với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp với từng đối tượng; tích cực hưởng ứng các Cuộc thi do tỉnh tổ chức; tổ chức thành công Hội thi kể chuyện về “Gương người tốt, việc tốt” từ cơ sở đến huyện để chào mừng 50 năm thành lập huyện.

Bốn là, tăng cường công tác kiểm tra, giao ban… thực hiện Chỉ thị 05, gắnvới nhận xét, đánh giá cán bộ, đảng viên; duy trì và nhân rộng các mô hình “làm theo” Bác và vận động nhân dân chăm lo phát triển cộng đồng, góp phần phát triển kinh tế- xã hội, xây dựng quê hương Phú Tân ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Võ Minh Luân
Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Phú Tân

Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10795046