Truy cập hiện tại

Đang có 203 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Châu Thành tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và họp mặt kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

(TGAG)- Sáng ngày 17-5-2016, Huyện ủy Châu Thành tổ chức Hội nghị tổng kết Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị (khóa XI) và họp mặt kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, khen thưởng 17 tập thể, 64 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2015 và 5 năm (2011-2015)
 

5 năm qua, Đảng bộ Châu Thành đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy trực thuộc tổ chức thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 23 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trên tinh thần chủ động, sát thực và sáng tạo, từ đó đã đem lại nhiều kết quả quan trọng.

Trong quá trình thực hiện, các cấp ủy Đảng luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là nhiệm vụ xuyên suốt, xem đây là nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Vì vậy, việc tổ chức thực hiện trên quan điểm “Nói đi đôi với làm”, “xây đi đôi với chống”. Hàng năm các cấp ủy ký kết giao ước thi đua với cấp ủy cấp trên, đưa vào sinh hoạt tại chi bộ, cơ quan, đơn vị và có chương trình, kế hoạch tổ chức thực hiện cụ thể, đăng ký và hoàn thành 741 công trình phần việc “làm theo gương Bác” gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí,... phát động thi đua toàn Đảng bộ thực hiện “5 xây, 5 chống”, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã thị trấn thực hiện khẩu hiệu “Vui lòng dân đến vừa lòng dân đi” gắn với công tác cải cách hành chính, chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao, có tác phong quần chúng, ứng xử có văn hóa; phát động trong cán bộ, đảng viên tiết kiệm 2 ngày lương thể hiện việc “làm theo” để giúp đỡ gia đình chính sách, hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đã vận động được 3 tỷ 377 triệu đồng . Các ngành và xã, thị trấn chú trọng tuyên truyền, vận động  xã hội hóa, gắn với các phong trào, mô hình mới, đã thu hút tính tích cực của người dân đóng góp sức người, sức của vào việc phát triển kinh tế - xã hội của huyện ngày một nhiều hơn.

Qua học tập, rèn luyện và tuyên truyền, giáo dục, hầu hết cán bộ, đảng viên đã có sự chuyển biến tích cực hơn trong nhận thức, thể hiện tính nêu gương ngày càng rõ hơn, tinh thần trách nhiệm cao với công việc mình đảm trách, ý thức chấp hành tổ chức kỷ luật, thái độ phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn, Đồng thời, góp phần tăng cường củng cố niềm tin vào Đảng, vào chế độ xã hội chủ nghĩa, đã giúp cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên vững vàng hơn về lập trường tư tưởng chính trị, nâng cao ý thức cảnh giác và tự bảo vệ, phòng ngừa những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.


Phát biểu chỉ đạo đồng chí Hồ Văn Hận - Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, đánh giá sự cố gắng của các cấp ủy, các ngành, của cán bộ, đảng viên đã tạo ra được những thành tích quan trọng, nhân kỷ niệm 126 năm Ngày sinh Bác Hồ, Huyện ủy tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị vừa báo cáo kết quả những việc làm được, vừa nhắc nhở mỗi chúng ta ghi nhớ công lao trời biển của Bác và nguyện noi gương, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Bác để mỗi chúng ta không ngừng hoàn thiện mình về nhân cách, trước hết là xây dựng cho mình phẩm chất đạo đức của người cán bộ, đảng viên “cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư”, xây dựng lối sống và tinh thần trách nhiệm đối với công việc, đối với dân, với nước. Đồng thời, góp phần xây dựng Đảng thực sự trong sạch vững mạnh, tạo niềm tin trong Nhân dân.

Phó Bí thư Thường trực huyện ủy yêu cầu các cấp ủy tiếp tục quán triệt 3 vấn đề cấp bách, 4 nhóm giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) đề ra, đi đôi với thực hiện tốt Quy định 101 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, mỗi cá nhân, mỗi tập thể cần phải quyết tâm cao nhằm tạo một bước chuyển rõ rệt trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để mỗi người, mỗi nhà, mỗi tổ chức có những việc làm cụ thể, thiết thực đóng góp vào sự nghiệp phát triển của huyện nhà. 

Trần Thị Bé Năm
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10295664