Truy cập hiện tại

Đang có 99 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị

(TGAG)- Hội nghị toàn quốc tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” do Ban Bí thư Trung ương Đảng chủ trì, diễn ra sáng 16/5/2016 theo hình thức trực tuyến tại 63 điểm cầu của các tỉnh, thành phố trong cả nước, với gần 6 ngàn đại biểu tham dự.

Dự hội nghị có Chủ tịch nước Trần Đại Quang; các Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Đinh Thế Huynh, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.
 

Tại điểm cầu An Giang, có đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí phó bí thư tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; Thường trực các huyện, thị, thành ủy, Bộ phận giúp việc cấp ủy các cấp.

Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tại Hội nghị khẳng định: việc triển khai và tổ chức thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị được tiến hành bài bản, kịp thời, nghiêm túc. Công tác kiểm tra, giám sát được chú trọng. Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và tạo chuyển biến bước đầu về tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Việc thực hiện trách nhiệm nêu gương theo Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư được các cấp ủy quan tâm chỉ đạo, kịp thời cụ thể hóa và đề ra yêu cầu nêu gương đối với cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, đã có tác động tích cực đến rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, tư cách của người cán bộ, đảng viên; đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ, đảng viên gương mẫu, tận tụy, đổi mới lề lối làm việc, tác phong sâu sát thực tế, nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân, được Nhân dân ghi nhận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước.


Quá trình thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị góp phần rất quan trọng vào kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị; nhiều vấn đề nổi cộm, bức xúc tồn đọng, yếu kém kéo dài ở cơ sở đã được giải quyết.

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường kỳ của chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị làm cho sinh hoạt có nội dung thiết thực, cụ thể hơn, gắn với tình hình của từng địa phương, đơn vị; góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, của các cấp chính quyền, đoàn thể.

Công tác tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị được cấp ủy và chính quyền các cấp quan tâm. Các cơ quan báo chí đã quan tâm hơn đến việc phát hiện, cổ vũ người tốt, việc tốt, gây được ấn tượng tích cực, tạo không khí phấn khởi, khích lệ cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo Bác, có tác dụng định hướng xây dựng nhân cách, văn hóa con người Việt Nam.
 
Sau khi nghe Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị, đại diện một số tỉnh ủy, thành ủy phát biểu thẳng thắn, tâm huyết, xây dựng, phân tích sâu sắc những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, đề xuất nhiều giải pháp khả thi, để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới đạt kết quả cao.

Hội nghị cũng đã biểu dương, tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 354 tập thể; 365 cá nhân là những tập thể, tấm gương tiêu biểu trong phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, giai đoạn 2011-2016.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư - Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: cần thẳng thắn nhìn nhận việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh còn tồn tại hạn chế, chưa trở thành việc làm thường xuyên, chưa thành ý thức tự giác của không ít tổ chức đảng, cơ quan, địa phương, đơn vị và một bộ phận cán bộ, đảng viên.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, Bộ Chính trị vừa ban hành Chỉ thị số 05-CTTW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhằm tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ quốc, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

Tin, ảnh: Phước Hòa
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Số lần xem các bài viết
9464415