Truy cập hiện tại

Đang có 137 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Châu Phú: Hội LHPN huyện tuyên truyền chuyên đề “Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

(TUAG)- Ban Thường vụ Hội LHPN huyện Châu Phú tổ chức tuyên truyền chuyên đề năm 2023: “Xây dựng văn hoá, con người An Giang theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho hội viên phụ nữ trên địa bàn các xã, thị trấn.
 

Theo đó, từ ngày 11/4 đến ngày 28/4/2023, Hội thực hiện tuyên truyền các nội dung chủ yếu trong chuyên đề năm 2023 kết hợp tuyên truyền Đề án 938, 939 và thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ An Giang thời đại mới” năm 2023.

Thông qua các buổi tuyên truyền nhằm giúp cán bộ, hội viên phụ nữ cơ sở nắm vững nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên trong cán bộ, đoàn viên, hội viên.

Sau các buổi tuyên truyền, Hội LHPN các xã, thị trấn sẽ tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các nội dung trên đến hội viên phụ nữ tại địa bàn qua các buổi sinh hoạt chi, tổ Hội. Đồng thời, tiếp tục xây dựng và nhân rộng mô hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Trúc Mai
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
35182772