Truy cập hiện tại

Đang có 58 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Long Xuyên: Tọa đàm Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

(TUAG)- Sáng 17/05, Đảng ủy Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên tổ chức Tọa đàm "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2022".
 

Tại buổi tọa đàm, cán bộ, đảng viên Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên đã được nghe trình bày 08 bài tham luận với những nội dung thiết thực, cụ thể xoay quanh chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 về “Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên thật sự tiên phong, gương mẫu, đủ phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ” như: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tư cách, phẩm chất; trình độ, năng lực; tác phong, phương pháp làm việc; tính tiên phong, gương mẫu và uy tín của cán bộ, đảng viên; vị trí, vai trò của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác; thực trạng xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên hiện nay và những giải pháp thiết thực trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về nêu gương.

Buổi tọa đàm góp phần tạo chuyển biến sâu sắc trong nhận thức của toàn Đảng bộ và lực lượng vũ trang thành phố về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2022. Qua đó, đưa việc học tập và làm theo Bác trở thành công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức Đảng và của mỗi đảng viên, góp phần xây  dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”./.

Ngọc Diễm
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
26072527