Truy cập hiện tại

Đang có 189 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Lực lượng vũ trang địa phương huyện Châu Thành thi đua làm theo lời Bác

(TUAG)- “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Đó là lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm lần thứ 20 Ngày thành lập (22/12/1944 - 22/12/1964) và đó cũng chính là truyền thống vẻ vang của Quân đội ta, là chuẩn mực của Bộ đội Cụ Hồ.
 

Thượng tá Trần Văn Hiền - Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành, cho biết:... “Để xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Quân đội nhân dân Việt Nam, những năm qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng đơn vị, cơ quan vững mạnh toàn diện. Qua đó góp phần xây dựng Ðảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; nâng cao trình độ giác ngộ chính trị, nhận thức nhiệm vụ cách mạng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới cho cán bộ, đảng viên, làm chuyển biến rõ nét về nhận thức chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang địa phương huyện, tạo được sự lan tỏa sâu, rộng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng với niềm tin của cấp ủy, chính quyền và Nhân dân, tô thắm hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới”.

Để học và làm theo Bác đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã cụ thể hóa, thông qua các chuẩn mực xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới gồm: Xây dựng động cơ, bản lĩnh chính trị, trách nhiệm công tác; đạo đức, lối sống; trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác; thực hành dân chủ, chấp hành kỷ luật, pháp luật; xây dựng đoàn kết, giúp đỡ Nhân dân. Trong đó, xác định nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác, gắn với nhiệm vụ thực tế là yếu tố quan trọng. Từ đó, góp phần quan trọng trong việc xây dựng bản lĩnh chính trị, rèn luyện phẩm chất, đạo đức quân nhân cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên lãnh đạo tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; đẩy mạnh xây dựng chính quy; đảm bảo an toàn trong công tác và an toàn giao thông… Các cơ quan, đơn vị trong lực lượng vũ trang địa phương huyện tổ chức thực hiện tốt công tác chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đảng ủy, Ban Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã quán triệt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để toàn thể cán bộ, chiến sĩ tập trung xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Đơn vị giữ vững đoàn kết, đề cao dân chủ, phát huy trí tuệ, tăng cường kỷ cương, xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Đội ngũ cán bộ mẫu mực luôn là lực lượng tiên phong trong phòng chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, 100% cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về chính trị; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, thực hiện tốt nội dung xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ”.
 
Bên cạnh đó, lực lượng cán bộ, chiến sĩ luôn phát huy cao độ tính tích cực, chủ động, không ngừng đổi mới, sáng tạo quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ được giao. Các cơ quan, đơn vị  chấp hành nghiêm nề nếp xây dựng chính quy, lễ  tiếc tác phong quân nhân, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước. Có 100% cán bô, chiến sĩ chấp hành nghiêm kỷ luật Quân đội, pháp luật Nhà nước, đơn vị bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đơn vị tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Ngành Hậu cần quân đội làm theo lời Bác Hồ dạy” và thi đua thực hiện tốt Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông”. Chủ động phòng chống dịch bệnh, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là tham mưu Huyện ủy, UBND huyện thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Thông qua việc thi đua học và làm theo Bác, nhiều cán bộ không chỉ hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, rèn luyện kỷ luật, mà còn nỗ lực sáng tạo, tích cực tham gia các phong trào thi đua đạt nhiều thành tích xuất sắc. Kết quả, trong năm 2021, có 42 tập thể, 283 cá nhân đạt thành tích tốt trong các đợt thi đua của lực lượng vũ trang. Nổi bậc là có 02 đồng chí được tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhất và 03 đồng chí được tặng Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng Nhì.


Để việc học tập Bác đạt hiệu quả thiết thực, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động và hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ đăng ký thực hiện Chỉ thị 05, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” với những nội dung, chỉ tiêu sát thực, cụ thể, gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao. Trong năm qua, nhiều công trình, phần việc của các cán bộ, chiến sĩ thực hiện được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao, cụ thể như: Thực hiện xây cất mới 18 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá trên 1,2 tỷ đồng; sửa chữa 02 căn nhà cho gia đình chính sách, kinh phí 25 triệu đồng; phối hợp tổ chức khám, chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 200 lượt bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn; thực hiện tuyến đèn đường nông thôn chiều dài 2,2km và xây dựng tuyến đường hoa chiều dài 12,5km tại xã Vĩnh Bình, tổng kinh phí trên 210 triệu đồng.
 
Bên cạnh đó, Đảng ủy, Ban Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã triển khai thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách nghiêm túc gắn với thực hiện nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng địa phương. Trọng tâm là tập trung thi đua nâng cao chất lượng huấn luyện, hội thi, hội thao; hoàn thành tốt công tác tuyển quân; kết hợp công tác vận động quần chúng, thực hiện chính sách quân đội, hậu phương quân đội trong tình hình mới. Kết quả, trong năm 2021, công tác giao quân cho các đơn vị đạt 100% chỉ tiêu; đồng thời đảm bảo 100% cán bộ cấp xã, thị trấn tham gia huấn luyện và thực hành huấn luyện tốt cho chiến sĩ.

Việc học và làm theo Bác trong lực lượng vũ trang địa phương huyện đã tạo bước chuyển biến, tiến bộ trên nhiều lĩnh vực công tác, làm chuyển biến sâu sắc nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, đảng viên và quần chúng, từ đó góp phần xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh; cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ” tiếp tục được phát huy, tỏa sáng, khích lệ, cổ vũ cán bộ, chiến sĩ lực lượng quân sự huyện vượt qua khó khăn, nâng cao sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trúc Phương
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
25056305