Truy cập hiện tại

Đang có 45 khách và không thành viên đang online

Làm theo gương Bác Hồ

Mô hình học tập và làm theo Bác ở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng

(TGAG)- Với sự nỗ lực của tập thể, cá nhân trong việc cụ thể hóa các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, của Chi bộ Khoa lý luận cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng đã xây dựng mô hình học tập và làm theo Bác cụ thể và đầy ý nghĩa.

Mô hình sưu tập các bài viết, tranh ảnh về hình ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sau khi hoàn thành, đã phục vụ hiệu quả cho công tác nghiên cứu giảng dạy các chuyên đề liên quan đến học tập và làm theo Bác của giảng viên, góp phần nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị gắn với thực hiện các nhiệm vụ của trường hiện nay.Chỉ là sản phẩm bảng treo với nhiều dung học tập và làm theo Bác sinh động, mô hình sưu tập các bài viết, tranh ảnh về hình ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công trình đầy tâm huyết của tập thể cán bộ giảng viên Khoa lý luận chính trị, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh. Bởi lẽ, để hoàn thành ý tưởng của mô hình sưu tập các bài viết, tranh, ảnh về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các thành viên của Khoa đã phải mất rất nhiều thời gian để đưa ý tưởng, tiến hành sưu tập và tập hợp thành sản phẩm hoàn chỉnh. Thạc sĩ Dương Xuân Dũng, Trưởng Khoa lý luận cơ sở, Trường Chính trị Tôn Đức Thắng cho biết: Khởi động sưu tập năm 2018, đến năm 2019 bô sưu tập bài viết, tranh, ảnh về tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của Chi bộ Khoa Lý luận cơ sở hoàn thành và đưa vào phục vụ nghiên cứu giảng dạy tại Trường. Bộ sưu tập có 5 nội dung gồm: Cuộc đời và sự nghiệp Hồ Chí Minh; quốc bảo của Bác; những bài viết của Bác; di chúc Bác Hồ và Chi bộ Khoa lý luận cơ sở học tập và làm theo Bác. Trong đó nội dung sưu tập về cuộc đời sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh có 4 giai đoạn gồm: 1911-1929;1920-1930;1930-1945;1945-1969. Mỗi nội dung được từng thành viên Khoa chăm chút thể hiện, với mong muốn đây là mô hình giúp mỗ cán bộ, giảng viên của Khoa có thêm nguồn tư liệu quý giá về Bác để phục vụ giảng dạy hiệu quả đối với các môn học liên quan đến đạo đức, tư tưởng và phong cách Hồ Chí Minh.

Cô Nguyễn Xuân Mỹ, Phó Trưởng Khoa lý luận cơ sở cho biết: Tuy bận rộn với những giờ lên lớp và công việc quản lý Khoa, nhưng cô vẫn dành thời gian cùng các đồng nghiệp đến Thư viện để sưu tập các bài viết, hình ảnh liên quan đến tư tưởng, đạo đức và phong cách Bác. Để bộ sưu tập là nguồn tài liệu có giá trị cao về lịch sử, cô Mỹ và các thành viên phải khai thác và tìm kiếm rất nhiều tài liệu để bổ sung từng ngày. Nhờ có được công trình này, các thành viên của Khoa đở vất vả hơn trong việc sưu tâp tài liệu giảng dạy.

Hiện nay, mô hình đã triển khai giảng dạy đối với các tiết học chuyên đề về học tập và làm theo Bác. Hình ảnh minh hoạ sinh động; các bài viết giới thiệu để học viên nghiên cứu được chắc lọc về nội dung, nên đem lại hiệu quả cao trong các tiết dạy. Tuy mô hình vẫn còn bổ sung, nâng chất nhiều nội dung, nhưng bước đầu đây là công trình sưu tập thể thiện cách làm hay, sáng tạo trong triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hiện nay./.  

Hà Ngân
Tiến tới đại hội đảng
Dua-nghi-quyet-vao-cuoc-song
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
20406507