Truy cập hiện tại

Đang có 54 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Tịnh Biên triển khai nhiệm vụ công tác khoa giáo năm 2020

(TGAG)- Sáng 02/01, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Tịnh Biên phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện tổ chức Hội nghị giao ban tổng kết công tác khoa giáo năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Trình Lam Sinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy và đồng chí Trần Bá Phước, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện chủ trì hội nghị.

Trình bày báo cáo tổng kết tại hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy Nguyễn Công Trường đã đánh giá những kết quả chủ yếu của công tác khoa giáo năm 2019. Trong đó, Ban Tuyên giáo và các phòng, ban, ngành, hội thuộc khối khoa giáo đã thể hiện rõ vai trò tham mưu tích cực, chủ động trên tất cả các lĩnh vực khoa giáo, góp phần hoàn thành các chi tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện.


Ban Tuyên giáo huyện ủy bám sát chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy, hướng dẫn chuyên môn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, chủ trì, phối hợp với các đơn vị khối khoa giáo tham mưu cấp ủy, chính quyền sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng về các lĩnh vực: ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin; công tác đào tạo nhân lực có tay nghề cao; công tác bảo hiểm y tế trong tình hình mới; xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam… đảm bảo chất lượng và tiến độ theo quy định. Phối hợp chặt chẽ với các phòng, ban, các xã, thị trấn trong công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận và các văn bản của Đảng liên quan đến công tác khoa giáo.

Có 02 báo cáo tham luận trình bày tại hội nghị liên quan thiết thân đến người dân như “công tác phối hợp kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm” (Phòng Y tế); “công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện”; và 08 lượt phát biểu ý kiến của các ngành, hội khối khoa giáo làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, thách thức. Qua đó, các đại biểu đề xuất cấp ủy, chính quyền những giải pháp khả thi để lãnh đạo, chỉ đạo sát với thực tiễn,  giúp ngành tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2020.


Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Trình Lam Sinh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, kết quả đạt được trên các lĩnh vực khoa giáo khoa giáo năm 2019, góp phần vào thành tựu chung của huyện nhà; nhất là được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đánh giá cao và khen thưởng có nhiều thành tích trong công tác khoa giáo nói riêng. Nhiệm vụ năm 2020, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy yêu cầu Ban Tuyên giáo huyện ủy bám sát Nghị quyết của Huyện ủy; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện và các ngành, hội khối khoa giáo tham mưu sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trên lĩnh vực khoa giáo; qua đó góp phần tổng kết thực tiễn và bổ sung, góp ý dự thảo báo cáo chính trị đại hội đảng các cấp…

Tin, ảnh: Trường Giang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
16145005