Truy cập hiện tại

Đang có 109 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Xã biên giới An Nông đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2019

(TGAG)- Chiều 18/12/2019, Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục - xóa mù chữ huyện Tịnh Biên, do bà Phạm Ngọc Linh- Phó trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2019 tại xã An Nông.Tại buổi làm việc, các thành viên trong Đoàn kiểm tra được thông qua báo cáo đánh giá kết quả thực hiện công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ năm 2019, nêu lên những khó khăn, hạn chế, cũng như công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền trong việc triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu phổ cập giáo dục- xóa mù chữ  theo Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của thủ tướng Chính phủ về phổ cập giáo dục và Thông tư 07/2016/TT-BGDDT ngày 22/3/2016 của Bộ Giáo dục- Đào tạo về quy định điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục, kiểm tra công nhận đạt chuẩn. Đồng thời, Đoàn còn  phân công các thành viên phụ trách kiểm tra hệ thống các băn bản chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục; các hồ sơ, biểu mẫu số liệu về phổ cập giáo dục Mầm non, phổ cập giáo dục tiểu học, phổ cập trung học cơ sở và kiểm tra thực tế đối tượng phổ cập giáo dục- xóa mù chữ theo qui định.

Qua đó, bà Phạm Ngọc Linh- Phó phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, trưởng đoàn kiểm tra đã ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy, chính quyền địa phương trong việc thực hiện đạt các chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2019. Bên cạnh đó, yêu cầu Ban Chỉ đạo xã cần sớm khắc phục những hạn chế theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn và hoàn chỉnh hồ sơ, cập nhật, điều chỉnh các số liệu trên hệ thống phần mềm online. Kết quả,  xã An Nông đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1, với tỷ lệ 94,28%; Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi ra lớp và trẻ hoàn thành chương trình mầm non, đạt 100%; Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3, đạt 100% trẻ 6 tuổi vào lớp 1 và 91,31% trẻ 11 tuổi hoàn thành chương trình tiểu học. Đối với bậc phổ cập Trung học cơ sở đạt mức độ 2, chiếm tỷ lệ 88,4% trong độ tuổi từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp Trung học cơ sở./.

Hữu Ngọc
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
21827295