Truy cập hiện tại

Đang có 118 khách và một thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Chợ Mới tổ chức Hội thảo giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị

(TGAG)- Chiều 04/11/2019, Chợ Mới tổ chức Hội thảo chủ đề Giải pháp thực hiện tăng tỷ lệ nữ tham gia lĩnh vực chính trị. Chủ trì hội thảo do bà Huỳnh Thị Nguyệt Hồng - Phó Chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban Vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Chợ Mới.
    


Những năm qua, phong trào phụ nữ và bình đẳng giới của huyện Chợ Mới đã đạt được những thành tựu đáng kể. Các tầng lớp phụ nữ đã phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo trong học tập, lao động, sáng tạo và công tác, đạt nhiều thành tích xuất sắc trên các lĩnh vực. Góp phần quan trọng trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nhận thức xã hội về bình đẳng giới được nâng lên. Tuy nhiên, tỷ lệ cán bộ tham gia trong Đảng bộ huyện hiện tại chỉ đạt 18,18% chưa đạt so nghị quyết; tỷ lệ nữ tham gia tại Đảng bộ xã, thị trấn đạt 25%, đạt so nghị quyết. Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2011 - 2020 đã đề ra chỉ tiêu, tỷ lệ nữ đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016 - 2020 là trên 35%. Thực tế, nhiệm kỳ qua tại Chợ Mới, Đại biểu HĐND huyện là nữ chỉ đạt 10,52%, và cấp xã, thị trấn đạt 25,82%. Đối với chỉ tiêu cán bộ lãnh đạo nữ trong bộ máy chính quyền nhà nước, tính đến tháng 8/2019 cấp huyện đạt, cấp xã chưa đạt. Như vậy, tỷ lệ nữ giới tham gia cấp ủy tại huyện mặc dù có tăng hơn nhiệm kỳ trước, nhưng về cơ bản vẫn chưa đạt theo nghị quyết.Phát biểu tại buổi hội thảo bà Huỳnh Thị Nguyệt Hồng - Phó chủ tịch UBND huyện - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Chợ Mới khẳng định: "Hội thảo là diễn đàn để các đại biểu tham gia chia sẻ kinh nghiệm, làm rõ những thuận lợi, khó khăn và tìm ra những giải pháp thiết thực nhằm tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham gia trong các cấp ủy Đảng, cơ quan dân cử, cơ quan quản lý Nhà nước trong các nhiệm kỳ tới. Trước hết là bản thân phụ nữ, chúng ta phải làm sao để cho xã hội thấy được, phát huy được năng lực thật sự của mình, khẳng định với xã hội nữ cũng làm được việc. Với vai trò lãnh đạo, chỉ đạo đề nghị các đồng chí bí thư, phó bí thư thường trực các xã, thị trấn quán triệt, thực hiện tốt các văn bản của Đảng về bình đẳng giới trong toàn hệ thống chính trị. Có ý kiến, có kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực là nữ. Tăng cường công tác tuyên truyền, làm sao xóa bỏ định kiến của xã hội. Nâng cao chất lượng về hoạt động sinh hoạt của Ban vì sự tiến bộ phụ nữ tại địa phương"./.

Kiều Tiên
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17133787