Truy cập hiện tại

Đang có 26 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Sở Giáo dục và Đào tạo làm việc với huyện Phú Tân về công tác phát triển giáo dục

(TUAG)- Ngày 21/10, đoàn công tác của Sở Giáo dục và Đào tạo An Giang do bà Trần Thị Ngọc Diễm - TUV, Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đến làm việc với huyện Phú Tân về công tác phát triển giáo dục trên địa bàn huyện năm học 2019-2020.

​Tiếp đoàn có đồng chí Lâm Phước Trung - TUV, Bí thư Huyện ủy Phú Tân cùng lãnh đạo UBND huyện, một số ngành có liên quan, Phòng Giáo dục, lãnh đạo Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên và ban giám hiệu 5 trường THPT và THCS - THPT Phú Tân.

 

Hiện toàn huyện Phú Tân có 73 điểm trường và 1 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên, với hơn 40.000 học sinh ở các bậc học. Trong đó, có 18/73 trường đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 24,65%. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên có 2.218 người, trong đó, số lượng nhà giáo đều được bồi dưỡng thường xuyên, chức danh nghề nghiệp, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng nhu cầu giảng dạy của ngành. Công tác phổ cập giáo dục - xóa mù chữ được huyện quan tâm thực hiện, đến nay toàn huyện có 18/18 xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi; 100% xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức 1. Ngành giáo dục đều đều triển khai thực hiện tự chủ chương trình giáo dục phù hợp với tình hình thực tế học sinh của từng trường; đẩy mạnh việc kiểm tra chuyên đề, chuyên môn; chú trọng vào khảo sát chất lượng, nhất là đối với lớp 1; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trãi nghiệm sáng tạo nghiên cứu, v.v...góp phần nâng cao chất lượng giáo dục của huyện. Năm học qua, tỷ lệ chuyên cần Nhà trẻ, mẫu giáo đạt 98,56 %; Cấp tiểu tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học 99,88 %. Bậc THCS có 88,2% học sinh đạt hạnh kiểm tốt; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp đạt 97,73% và hiệu quả đào tạo đạt 78,15% cao hơn chu kỳ trước. Bậc THPT hạnh kiểm và học lực tăng hơn năm học trước, trong đó học sinh đạt hạnh kiểm tốt 94,18%; Học lực loại giỏi 28,48%; tỷ lệ tốt nghiệp của Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tăng,v.v...

Kết thúc buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao sự quan tâm của địa phương đối với công tác phát triển giáo dục trong thời gian qua. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, ngành giáo dục huyện cần có nhiều giải pháp quan tâm nâng chất hệ giáo dục thường xuyên; tập trung xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia; bố trí số lượng học sinh trên lớp đúng với thông tư 06 của Bộ giáo dục ban hành; tham mưu sắp xếp lại mạng lưới trường lớp; rà soát chính xác trình độ của giáo viên để tham mưu với huyện nâng cao trình độ sư phạm giáo viên phù hợp với Luật giáo dục mới ban hành,v.v...

Kim Sang
Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595490