Truy cập hiện tại

Đang có 172 khách và không thành viên đang online

Tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và biến đổi khí hậu tại huyện Tri Tôn

(TGAG)- Ngày 05-8, tại huyện Tri Tôn, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền bảo vệ môi trường, quản lý tài nguyên và chủ động ứng phó biến đổi khí hậu năm 2015. Có 80 đại biểu tham dự lớp tập huấn, gồm các bí thư, phó bí thư đảng ủy; phó chủ tịch Ủy ban nhân dân; thường trực Đoàn thanh niên; cán bộ tuyên giáo; cán bộ phụ trách môi trường thuộc xã, phường, thị trấn và bí thư, phó bí thư chi bộ ấp.


Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe các báo cáo viên cấp tỉnh cung cấp những kiến thức về thực trạng, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường của Việt Nam và của tỉnh An Giang; Luật Bảo vệ môi trường năm 2014 và những giải pháp để đưa Luật đi vào cuộc sống để thực thi có hiệu quả.

Sau Hội nghị các đại biểu sẽ tiến hành tuyên truyền cho cộng đồng dân cư và địa phương nhằm nâng cao ý thức và trách nhiệm trong lãnh đạo, quản lý, điều hành của hệ thống chính trị, nâng cao tính năng động, sáng tạo, trách nhiệm của khu vực doanh nghiệp, phát huy cao nhất sự tham gia giám sát của các đoàn thể chính trị xã hội, nghề nghiệp và cộng đồng dân cư; coi ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường là vấn đề có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển bền vững của đất nước./.

  Đăng Nguyễn


Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
11519205