Truy cập hiện tại

Đang có 37 khách và không thành viên đang online

Giới thiệu bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”

(TGAG)- Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần triển khai việc học tập và làm theo Bác tại các nhà trường, ngày 21/9/2016, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn số 4634 /BGDĐT-CTHSSV về việc sử dụng tài liệu Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh trong nhà trường. Trong đó, đề nghị sở giáo dục và đào tạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các nhà trường và các đơn vị trực thuộc sử dụng tài liệu nêu trên từ năm học 2016 - 2017.Ngày 21/8/2017, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Công văn số 718-CV/BTGTU về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch và chỉ đạo đưa vào giảng dạy bộ tài liệu nêu trên, đồng thời tăng cường tập huấn cho cán bộ, giáo viên về phương pháp và nội dung giảng dạy nhằm đảm bảo mục tiêu giáo dục tự nhiên, nhẹ nhàng, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch số 152/KH-SGDĐT, ngày 11/10/2017, triển khai giảng dạy học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong trường phổ thông. Trong đó, yêu cầu tài liệu học tập phải được triển khai đảm bảo đến từng học sinh, được trang bị cho thư viện của nhà trường dùng cho giáo viên nghiên cứu giảng dạy hoặc người thực hiện lồng ghép với việc tổ chức các hoạt động sinh hoạt tập thể… Mỗi tháng thực hiện ít nhất một bài/lớp với hình thức giảng dạy lồng ghép vào các bài học có liên quan trong giờ dạy trên lớp đối với môn Đạo đức, Giáo dục công dân hoặc lồng ghép vào hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, các buổi sinh hoạt chủ nhiệm, hoạt động Đoàn – Đội, sinh hoạt câu lạc bộ hay trong buổi lễ chào cờ đầu tuần…

Bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” gồm có 11 cuốn (từ lớp 2 -12) do Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam biên soạn, xuất bản năm 2017.  Mỗi cuốn được in trên khổ 17 x 245cm, với chất liệu giấy trắng dễ nhìn và dễ đọc.

Xin trân trọng giới thiệu bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” đến bạn đọc.

Kim Tuyến
Tiến tới đại hội đảng
Số lần xem các bài viết
12644045