Truy cập hiện tại

Đang có 168 khách và không thành viên đang online

Hoạt động khoa giáo

Phú Tân giao ban công tác khoa giáo, an ninh tư tưởng 06 tháng đầu năm 2019

(TGAG)- Chiều ngày 2/8, Huyện ủy Phú Tân tổ chức Hội nghị giao ban Ban chỉ đạo 35, Dư luận xã hội, An ninh tư tưởng, văn hóa và công tác Khoa giáo 06 tháng đầu năm 2019. Đồng chí Trương Thanh Nhàn - Phó chủ tịch UBND huyện và đồng chí Võ Minh Luân - Trưởng Ban Tuyên giao Huyện ủy chủ trì hội nghị.


Trương Thanh Nhàn – Phó chủ tịch UBND huyện phát biểu chỉ đạo

Thời gian qua, các ngành trong khối Khoa giáo huyện Phú Tân đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, huyện, chủ động thực hiện tốt nhiệm vụ của ngành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền kịp thời các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước và địa phương, góp phần vào sự ổn định phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Hoạt động nổi bật là các ngành, đơn vị trong khối đã tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, học sinh; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua theo hướng cụ thể, thiết thực, sát nhiệm vụ chuyên môn.


Các đại biểu tham dự hội nghị

Thời gian tới, Huyện ủy Phú Tân yêu cầu các ngành trong khối Khoa giáo tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Huyện ủy về công tác Khoa giáo; chủ động rà soát nội dung, nhiệm vụ cụ thể của ngành trong chương trình phối hợp để triển khai thực hiện đạt nhiều kết quả nhằm góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực huyện nhà, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.

Nguyễn Thắng,  Kiều Trinh


Tiến tới đại hội đảng
Giải phóng miền Nam
Số lần xem các bài viết
17595303