Truy cập hiện tại

Đang có 21 khách và không thành viên đang online

Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

(TGAG)- Tính đến ngày 09/3/2019, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh An Giang diễn biến rất phức tạp: Sốt xuất huyết là 407 ca, không có tử vong, tăng 39% (tăng 115 ca) so với cùng kỳ; Tay chân miệng là 288 ca, không có tử vong, so với cùng kỳ 2018 tăng 182% (tăng 186 ca).

Trước tình hình dịch bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng, nhằm giảm thiểu mắc các bệnh nêu trên, ngăn không cho dịch bệnh bùng phát, ngày 19/3/2019 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Nguyễn Thanh Bình đã ký ban hành Công văn số 196/UBND-KGVX “về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng”.


Theo Công văn, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp thực hiện tốt 5 nội dung, trong đó có một số nhiệm vụ cụ thể như: Chính quyền các cấp, các ban, ngành, đoàn thể phối hợp với các tổ chức chính trị, chính trị xã hội, huy động quần chúng nhân dân triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Sốt xuất huyết, Tay chân miệng trên địa bàn tỉnh, đặc biệt tại các khu vực có nguy cơ cao bùng phát dịch; Sở Y tế tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp bệnh, xử lý triệt để ổ dịch. Chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư, phương tiện, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống và điều trị dịch bệnh trong mọi tình huống; Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tin đại chúng, truyền thông cơ sở phối hợp với ngành Y tế triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho cộng đồng; Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai mạnh mẽ các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết, Tay chân miệng tại các cơ sở giáo dục; Sở Tài chính cân đối ngân sách, cấp và bổ sung kinh phí kịp thời cho các đơn vị y tế nhằm đảm bảo triển khai các hoạt động phòng, chống dịch một cách chủ động nhất.
    
Để chủ động phòng, chống dịch bệnh Sốt xuất huyết và Tay chân miệng hiệu quả, ngoài sự nỗ lực của Ngành Y tế, mỗi người dân cũng cần nâng cao ý thức, thực hiện tốt các biện pháp phòng bệnh tại gia đình. Tích cực phối hợp với Ngành Y tế trong các đợt phun hóa chất phòng, chống bệnh Sốt xuất huyết; chiến dịch vệ sinh khử trùng phòng, chống bệnh Tay chân miệng. Khi có các dấu hiệu nghi ngờ bị Sốt xuất huyết, Tay chân miệng người dân không nên tự ý điều trị tại nhà mà phải đến ngay các cơ sở y tế để được khám, tư vấn điều trị kịp thời./.
                                                                                                           
Ngọc Hân
Giải phóng miền Nam
Bản đồ hành chính An Giang
Số lần xem các bài viết
10761364